Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skåne har fått ett nytt naturreservat

disig skog med porlande bäck

Foto från naturreservatet: Länsstyrelsen Skåne, Johan Johnmark

Länsstyrelsen Skåne har bildat ett nytt naturreservat, Århultsbäcken i Ängelholms kommun.

Från norrländsk till sydländs natur

Det nya naturreservatet är omkring 54 hektar stort och ligger söder om naturreservatet Djurholmamossen.

– Århultsbäcken är ett fantastiskt område, en sydvänd lövskogsklädd ravin som bäcken skär igenom. Det är den enda plats i Skåne där besökaren på kort tid kan färdas från en ”norrländsk myr” till sydliga lövskogar, säger Johan Johnmark, naturskyddshandläggare på Länsstyrelsen.

Målet med naturreservatet

Målet med naturreservatet är bland annat att bevara och restaurera områdets ädellövskogar, därför har gran börjat att tas ner.

– Dessutom kommer delar av Århultsbäcken, som tidigare varit rätade, att återfå sitt slingrande lopp. Vi pluggar även igen dränerande diken som inte påverkar mark utanför naturreservatet. Det är jätteviktigt att återväta torvmarker för att binda kol och öka områdenas naturvärden ytterligare, säger Johan Johnmark.

Ny vandringsled

Naturreservatet ingår i stiftelsen Skånska landskaps strövområden. Stiftelsen har också nyligen iordningsställt en ny vandringsled i området. Förvaltare blir stiftelsen OD Krooks Donation i Kristianstads län som äger marken. Beslutet om naturreservatet började gälla den 28 maj 2022.

Kontakt