Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 24

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser inom Miljöskydd och Naturskydd

Miljöskydd

Ansökan

AB Tjörndala Mink har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om ändring av villkor i tillstånd enligt miljöbalken för minkuppfödning på fastigheterna Hörby 5:8, Hörby 5:16 och Hörby gemensamhetsskog s:7 i Sölvesborgs kommun. Ändringen avser tid för installation av gödseluppsamlingssystem.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 1 juli 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 9 juni 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Orkla Foods Sverige AB tillstånd enligt miljöbalken för produktion av maximalt 120 000 ton livsmedel per år samt anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av maximalt 48 megawatt på fastigheterna Betan 8 och Stämjärnet 25 i Eslövs kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Beslut

Naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar

Länsstyrelsen Skånes beslut den 8 juni 2022 om utökning av geografisk utbredning och ändrade föreskrifter för naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar i Båstads kommun hålls tillgängligt på hos aktförvararen på kommunhuset i Båstad under tiden under tiden 17 juni 2022 till 8 juli 2022.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats..

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 8 juli 2022.

Kontakt