Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nyckelpigespindelns enda lokal i Skåne skadad

spindel som precis som en nyckelpiga är röd med svarta prickar

Foto: Alex Regnér, Länsstyrelsen Skåne

Skador har gjorts på en av de två kända svenska lokalerna där den extremt sällsynta nyckelpigespindeln lever. På lokalen i Skåne har ett tjugotal nät förstörts, vilket sannolikt har lett till att spindlar har flytt boet. Polisanmälan kommer att göras.

Bortlyfta nät

–Det mesta tyder på att det är närgångna naturintresserade personer som har orsakat skadorna. Näten såg ut att ha lyfts bort men marken runt bohålorna hade inte skadats, som om någon velat komma nära för att fotografera eller rentav samla in individer. I nuläget är det svårt att göra en bedömning av hur stora skador som har gjorts, det får kommande inventeringar visa, berättar Nils Carlsson, tf chef för art- och naturenheten på Länsstyrelsen Skåne.

Enda fridlysta spindeln

Lokalen i Skåne upptäcktes 1993 och var länge den enda kända platsen för nyckelpigespindeln, innan arten för två år sedan hittades på en plats i Halland. Den anslående och vackra arten är den enda fridlysta spindeln i Sverige. Nils Carlsson säger att det sannolikt är naturintresserade personer som av okunskap har orsakat skadorna.

Brott mot artskyddet

–Det finns en fascination för sällsynta arter, som nyckelpigespindel eller kungsörn eller rara orkidéer. Vi välkomnar dessa ögon i landskapet, men drivkraften att se något unikt får inte bli så hänsynslös att arterna störs eller skadas. Här är min bedömning att förstörelsen är ett brott mot artskyddsförordningen, och en polisanmälan kommer att göras, säger Nils Carlsson.

Även sällsynt orkidé drabbad

Nils Carlsson ger ett annat exempel på när intresset för sällsynta arter övergår i förstörelse. Förra året trampades den enda lokalen av biblomster, en sällsynt orkidé, ned av folk som ville ta en så bra bild som möjligt. Även detta på en plats i Skåne.

Uppmaning till försiktighet

– Hur många skott av orkidén som plattades till får vi aldrig veta. 2021 noterades endast 15 skott på lokalen. Från Länsstyrelsens sida vill vi uppmana till försiktighet i naturen så att växter och djur inte tar skada av vår närgångenhet. Tänk på att många hotade och sällsynta arter kanske har sin sista lokal i landet just i Skåne. Inom naturvården jobbar vi hårt för att dessa ska bevaras, säger Nils Carlsson.

 

Kontakt