Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 22

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser inom Miljöskydd

Miljöskydd

Ansökan

Calderys Nordic AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom

Länsstyrelsen Skåne ansökt om förlängd prövotid för beslut om slutliga villkor

för utsläpp av svaveloxider i tillstånd enligt miljöbalken för verksamhet på fastigheten Argus 3 i Höganäs kommun.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 8 juli 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt