Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 21

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser inom Miljöskydd och Vattenskydd

Miljöskydd

Beslut

Genom beslut den 19 maj 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Salico AB tillstånd enligt miljöbalken för tillverkning av 18 000 ton livsmedelsprodukter på fastigheten Pinjongen 2 i Helsingborgs kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Vattenskydd

KUNGÖRELSEDELGIVNING

Länsstyrelsen Skåne har efter ansökan från Örkelljunga kommun tagit fram ett förslag till beslut om nytt vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter Ekets vattentäkt i Örkelljunga kommun.

Innan beslut fattas ska Länsstyrelsen, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till marken att inom en viss tid yttra sig över förslaget. Det finns inget krav på att yttra sig. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 4 juli 2022.

Alla remisshandlingar finns på Länsstyrelsens hemsida under rubriken Förslag till beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter på följande adress: https://www.lansstyrelsen.se/skane/vattenskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handlingarna i ärendet finns även tillgängliga vid Länsstyrelsen, Södergatan 5 i Malmö eller Östra Boulevarden 62 A i Kristianstad.


Kontakt