Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Anneli Hulthén chef för södra civilområdet i civilförsvarsreform

Landshövding Anneli Hulthén

Länsstyrelserna i Skåne, Kronobergs och Blekinge län ska tillsammans bilda ett av Sveriges sex civilområden i det civila försvaret. Beslutet är en del av en omfattande reform för att stärka det civila försvaret som presenterades av regeringen idag.

Regeringen har tidigare aviserat en satsning på 800 miljoner kronor för att stärka det civila försvaret på lokal, regional och nationell nivå. Vid en presskonferens idag presenterades reformen som börjar gälla den 1 oktober.

Länsstyrelserna ingår bland de 60 statliga myndigheter som blir så kallade beredskapsmyndigheter, med särskild betydelse för samhällets krisberedskap och totalförsvar. Länsstyrelsernas ansvar inom totalförsvaret tydliggörs genom att landets 21 länsstyrelser delas in i sex civilområden.

– Att skapa civilområden är ger en tydligare och starkare struktur för Sveriges beredskap, och kommer att stärka vår motståndskraft, säger Anneli Hulthén, landshövding i Skåne län, som den 1 oktober får titeln civilområdeschef i det södra civilområdet.

I hennes ansvar ingår att se till att det civila försvaret inom det södra civilområdet får en enhetlig inriktning, och att samma sak uppnås inom totalförsvaret, där ansvaret delas med Försvarsmakten.

– Den stora fördelen med att inrätta sex civilområden är att vårt starka samarbete med Försvarsmakten kan stärkas ytterligare. De är redan i dag organiserade i militärregioner och tillsammans står vi bättre rustade i södra Sveriges totalförsvar, säger Ulrica Messing, landshövding i Blekinge län.

I varje civilområde inrättas ett kansli, med en kanslichef. MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, får ett övergripande ansvar för den nationella planeringen av det civila försvaret.

– Det här rör sig om en reform som stärker landets krisberedskap, och som påverkar många myndigheter. Det ger oss snabbare beslutsvägar och ett starkare totalförsvar, säger Maria Arnholm, landshövding i Kronobergs län.

Kontakt