Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skånes Naturvårdspris till insats med betande boskap

Landshövding bredvid pristagaren med blomsterkvast och diplom.

Landshövding Anneli Hulthén delade ut naturvårdspriset 2022 till Andreas Niklasson vid en ceremoni i Söderåsens nationalpark. Foto: Ingela Lundqvist, Länsstyrelsen Skåne

Skånes Naturvårdspris 2022 går till Andreas Niklasson i Hjärsås i nordöstra Skåne som genom aktivt betesarbete lyckats restaurera äldre och igenväxta fuktängar utmed Axeltorpsån.

Ökad biologisk mångfald

‑ Andreas Niklasson har verkligen gjort en handgriplig insats för att öka den biologiska mångfalden. Genom ett outtröttligt arbete med sin highland cattle- och angusbesättning har skapat goda möjligheter för att den tidigare så speciella faunan med vadarfåglar, gökblomster och smörbollar kan etablera sig på nytt, säger Ingela Lundqvist, chef för naturvårdsenheten på Länsstyrelsen Skåne.

Igenvuxna fuktängar

Axeltorpsån är ca 51 km lång, börjar vid Smålandsgränsen och rinner ut i Helgeå några km söder om Knislinge. Ån har på sina ställen ett vackert meandrande förlopp med en del öppna mader med hög biologisk mångfald. Men under de senaste 50-60 åren har fuktängarna vuxit igen och i början av 2000-talet kunde man knappt längre urskilja åfåran för videbuskar och al som trängt undan den tidigare speciella fuktängsfaunan och floran.

Återskapat på fem år

På några fastigheter nära åns utlopp inledde Andreas Niklasson en målmedveten betesinsats med sin besättning av highland cattle och angusdjur. Korna har på fem år med sitt bete återskapat omkring sex hektar av de igenväxta maderna.

Betets betydelse för levande landskap

- Detta visar på betets betydelse för ett öppet och levande landskap med hög biologisk mångfald, säger Ingela Lundqvist.

Skånes Naturvårdspris delas ut årligen till personer, företag eller organisationer verksamma inom Skåne, som genom sitt engagemang gjort betydande insatser av bestående värde för naturvården i länet. Priset delas ut i samband med biologiska mångfaldens dag.

Tidigare pristagare
Tidigare pristagare är Claes-Göran Svorén, 2018, Gun Pfern 2019, Fredrik Lundblad, 2020 och Göinge Slåttersällskap 2021. Priset delas ut i samband med den internationella biologiska mångfaldens dag den 22 maj, som instiftades av FN år 2002.

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss