Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Internationella dagen mot homo-, bi- och transfobi

Regnbågsflaggan

Idag, den 17 maj, flaggar Länsstyrelsen Skåne med regnbågsflaggan för att uppmärksamma IDAHOT, den internationella dagen mot homo-, bi- och transfobi. Dagen syftar till att uppmärksamma diskriminering, hot, hat och våld mot hbtqi-personer.

Att uppmärksamma denna dag är ett viktigt ställningstagande. Mänskliga rättigheter omfattar alla och arbetet med att agera mot ojämlikheter och att säkerställa allas lika rättigheter och möjligheter måste ständigt pågå och förbättras.

Mer kvar att göra internationellt

Det har gjorts stora framsteg och utvecklingen går framåt på flera håll men fortfarande utgör homo-, bi- och transfobi ett stort problem runt om i världen. Nyligen släpptes ILGA Europes (paraplyorganisation som verkar för hbtqi-personers rättigheter på europeisk nivå) årliga rapport om människorättssituationen för hbtqi-personer i Europa. Rapporten visar bland annat att hbtqi-fientliga politiker fortsätter vara tongivande vilket leder till en utveckling mot ökad utsatthet för hbtqi-personer i flera länder. Samtidigt, visar rapporten, finns en ny beslutsamhet i flera länder att ta itu med hat och diskriminering av hbtqi-personer.

Läs mer om utvecklingen hos RFSL Länk till annan webbplats.

Fortsatta problem även i Sverige

Även i Sverige är personer som är öppna med sin sexuella läggning, -könsidentitet eller könsuttryck en utsatt grupp i samhället när det gäller hot och hat liksom diskriminering och kränkningar av olika slag. Unga hbtqi-personer är mer utsatta för mobbning och kränkningar än många andra unga och den psykiska ohälsan är större. Mest utsatta är transpersoner – många unga transpersoner far väldigt illa och få vågar vara öppna med sin identitet.

Det är främst i kontakt med arbetslivet och sjukvården som transpersoner utsätts för kränkningar och diskriminering. Myndigheten för arbetsmiljökunskap har i uppdrag att sammanställa kunskap om hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Ett särskilt fokus ska vara på transpersoners arbetsmiljö. Myndigheten ska redovisa sitt uppdrag den 30 juni 2022.

Äldre hbtqi-personer är en annan utsatt grupp i Sverige. Det behövs mer kunskap om hur äldre hbtqi-personer själva uppfattar den vård och omsorg de får, hur de uppfattar bemötandet och vilka faktorer som påverkar benägenheten att söka omsorg vid behov. Även äldre hbtqi-personers hälsa och livsvillkor är ett område där det behövs ökad kunskap. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har därför fått i uppdrag av regeringen att kartlägga äldre hbtqi-personers hälsa, vård och omsorg. Uppdragen ska slutredovisas den 29 september 2023.

Regeringen har förstärkt arbetet för hbtqi-personers rättigheter med en handlingsplan som gäller fram till och med 2023. Handlingsplanen innehåller åtgärder inom ett flertal fokusområden.

Mer information om handlingsplanen hittar du på Regeringens webbplats. Länk till annan webbplats.

Andra viktiga dagar

Prideparader och festivaler runt om i världen innebär ytterligare tillfällen att fira framstegen och uppmärksamma kampen för lika rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. I Skåne brukar till exempel Pridefestivaler arrangeras på flera orter.

Här hittar du mer information Länk till annan webbplats. om var och när Pridefestivaler äger rum i Skåne och Sverige.

Webbfortbildning om hbtqi och likvärdigt bemötande

Forum för levande historia har nyligen lanserat en webbfortbildning om hbtqi och likvärdigt bemötande för offentliganställda. Här kan du ta del av utbildningen:

Kunskap om hbtqi och likvärdigt bemötande | Forum för levande historia Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss