Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 19

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser inom Miljöskydd och Naturskydd

Miljöskydd

Ansökan

Polypeptide Laboratories (Sweden) AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om ändringstillstånd enligt miljöbalken för tillverkning av glykosider på fastigheterna Kajan 24 och 36 i Malmö kommun.

Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 17 juni 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 5 maj 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Pontus Persson tillstånd enligt miljöbalken för djurhållning med högst 1 118 djurenheter nöt varav ca 700 mjölkkor på fastigheterna Månslunda 12:1 och 3:1 i Tomelilla kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvens-beskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 5 maj 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Sydskånes avfallsaktiebolag tillstånd enligt miljöbalken för lagring av farligt och icke-farligt avfall som en del i att samla in det (återvinningscentral) på fastigheten Kommungården 2 i Malmö kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 5 maj 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Victoria Scandinavian Soap AB tillstånd enligt miljöbalken för tillverkning av maximalt 10 000 ton kemiska produkter på fastigheten Värjan 13 och Värjan 12 i Helsingborgs kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Beslut

Naturreservatet Vittskövle sandmark

Länsstyrelsen Skånes beslut den 5 maj 2022 om bildande av naturreservatet Vittskövle sandmark i Kristianstad kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunhuset i Kristianstad under tiden 13 maj 2022 till 3 juni 2022.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 3 juni 2022.


Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss