Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Extremt sällsynt bi hittat i skånsk inventering

ett hårigt bi - det ser stort ut men är blott dryga centimetern.

Fotorättigheter: Krister Hall/SLU Artdataportalen

Länsstyrelsen Skåne har inventerat tre sällsynta biarter som nästan bara finns i Skåne. Det är ett positivt besked inför pollineringsveckan 14-22 maj då Länsstyrelsen arrangerar aktiviteter i Stenshuvuds nationalpark

Enstaka fynd under 100 år

–Vi hittade alla tre arterna i inventeringen, vilket är väldigt glädjande . Mest spännande var att vi hittade ett fältsandbi som bara setts vid fem-sex tillfällen under de senaste 100 åren, säger Gabrielle Rosquist, projektledare för hotade arter på Länsstyrelsen Skåne.

Tidiga flygare

Vissa pollinerande vildbin är extremt sällsynta och hotade i Sverige. Tre av dessa arter är flodsandbi, fältsandbi och batavsandbi som är aktiva tidigt på våren när nästan bara sälgen blommar. Samtliga ingår i det nationella åtgärdsprogrammet för hotade arter som Naturvårdsverket står bakom.

Förekommer i Skåne

–Det här är tre mycket ovanliga arter som i princip bara förekommer i Skåne. Vi ville undersöka i vilken omfattning de finns kvar. Länsstyrelsen har haft biexperter ute både under 2021 och 2022 för att leta efter de här arterna på tidigare kända lokaler, berättar Gabrielle Rosquist.

Inventeringen visade:

Flodsandbi: Arten har setts på fyra lokaler i Skåne, och på två av dessa hittades arten under 2021 och 2022. Cirka 1000 individer i det nedlagda sandtaget Fyleverket i Fyledalen och 250 bin i sandtaget i Maglarp väster om Trelleborg. Dessa platser räknas numera som fasta lokaler för flodsandbin.

Fältsandbi: Detta bi har setts vid färre än tio tillfällen under 1900-talet enligt Artportalen, och har en uppskattad population på 50 individer enligt åtgärdsprogrammet för hotade arter.

–Nästan alla fynd har gjorts vid samma sälg på Revingefältet. Det var väldigt kul att vi även i år hittade ett fältsandbi, som är extremt ovanligt i Sverige och har en osäker klassificering. Den här arten är väldigt likt rapssandbiet och skulle kunna vara en varietet eller en underart av denna. Kanske kan framtida genetiska undersökningar ge oss ett svar, berättar Gabrielle Rosquist.

Batavsandbi: Den här arten har under senare år haft sex lokaler i Skåne och nio i Halland. Vid inventeringen hittades batavsandbiet på fyra platser i sandmarkerna på Revingefältet och Åhus.

Insatser gör skillnad

–Det roligaste var att 20 hannar sågs flyga över sanden vid Sjötorp på Revingefältet, precis på en plats där vi återskapat nya sandytor i projektet Sand Life. Det visar att den här typen av naturvårdsinsatser gör stor nytta, berättar Gabrielle Rosquist.

Pollineringsveckan vid Stenshuvuds nationalpark

Under pollineringsveckan 14–22 maj koncentrerar Länsstyrelsen Skåne sina aktiviteter till Stenshuvuds nationalpark som har ett program för hela veckan.

En guidad tur genom nationalparkens mångfald. Ängar, betesmarker och hedar är pollinatörernas hem.
Söndagen den 15/5 kl. 10:00 - 11:30

Biguidning med Mikael Sörensson
Lördagen den 21/5 kl. 10:00 - 12:00
Lördagen den 21/5 kl. 13:00 - 15:00
Experten Mikael Sörensson guidar bland vilda bin, humlor och andra viktiga pollinatörer i nationalparken.

Bisysslor och annat surrigt - för barn!
Lördagen den 14/5 kl. 11:00 - 11:45
Söndagen den 22/5 kl. 11:00 - 11:45
Lekfull barnguidning om bin, humlor och andra pollinatörer. Titta på bihotell och sandblottor och leta efter luftens bevingade riddare tillsammans med en nationalparksguide.

Pollineringsuppdraget
Fredagen den 20/5 kl. 11:00 - 14:00
Lördagen den 21/5 kl. 11:00 - 14:00
Under veckan kommer medarbetare från Länsstyrelsens pollineringsuppdrag att vara på plats vid naturum Stenshuvud. De ger tips och råd om hur man kan gynna vilda pollinatörer.

Biblioteket ♥ Naturum: Blommor och bin
Fredagen den 20/5 kl. 14:00 - 16:00
Biblioteket kommer till Stenshuvuds nationalpark med bokbussen full av böcker om bin, blommor, fjärilar och andra viktiga komponenter för pollinering. Lär dig mer om våra vilda bin och hur vi kan hjälpa dem!

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss