Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bevakning från luften ska förhindra skogsbränder

från flyget syns rök komma från skog

Bild från en brand i nordöstra Skåne 2019 som övervakades av Frivilliga flygkåren . Foto: Frivilliga flygkåren

Nu startar säsongen med brandflygningar över Skåne.

– Skogsbrandsbevakning med flyg görs för att så tidigt som möjligt upptäcka bränder i skog och mark innan bränderna hunnit växa sig stora, säger Carl-Axel Stenberg, brandingenjör vid Länsstyrelsen Skåne.

Daglig bedömning

Länsstyrelsen i Skåne bevakar sedan 1 maj dagligen om torka eller andra förutsättningar i länet medför behov av att genomföra skogsbrandsbevakning med flyg. Det är Länsstyrelsens tjänsteperson i beredskap som gör bedömningen utifrån informationssystemet Brandrisk skog och mark samt rapporter från andra aktörer.

Utförs av skånska flygklubbar

– Det är torrt i markerna just nu och vi närmar oss ett läge då det kan bli aktuellt att gå upp med flyg. Flygplanen ger en bra överblick över skog och mark. Flygbevakningen utförs flygklubbar i Skåne som är anslutna till Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK), säger Carl-Axel Stenberg.

Riktlinjer från MSB

Länsstyrelsen Skåne beslutar enligt MSB:s riktlinjer om bevakning med flyg ska bedrivas i länet. Länsstyrelsen har även ansvaret att upphandla flygtjänsten och besluta omfattningen av bevakningen, till exempel utformningen av flygslingorna och hur ofta bevakning ska utföras.

Förutbestämd slinga

– I Skåne har vi en förutbestämd flygslinga för bevakning och man spanar runt hela horisonten efter rök eller brand från kl. 14.00 till cirka kl. 16.00 varje dag som flygövervakning genomförs, säger Carl-Axel Stenberg vid Länsstyrelsen Skåne.

Säsongen för brandflyg pågår till 30 september.

Fakta: 74 bränder upptäcktes förra året

Brandflygningar sker över hela landet. Förra året genomfördes 3450 brandflygtimmar i Sverige och 74 bränder upptäcktes.

Kontakt