Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

En gång i tiden fiskades sten
- nu vill vi lägga tillbaka den

Stor rostig klo som griper om stenbumling. I bakgrunden branterna på Ven och öresund

Bild på stensax från Kyrkbacken i Ven. Foto: Olle Nordell

Har du hört talas om stenfiske? Inte? Du är i gott sällskap. Faktum är att detta var ganska okänt även för oss på Länsstyrelsen Skåne. Nu vet vi lite mer, och tillräckligt mycket för att inse att det historiska stenfisket i Skånes havsområden är ett argument för att återföra sten till havsbotten och restaurera stenrevsmiljöer.

Från 1700-talet och framåt

Från 1700-talet och fram till den andra halvan av 1900-talet togs stora mängder sten upp från Skånes grunda havsområden. Det var ett sätt att få tag i välbehövligt byggmaterial till hamnutbyggnader, pirar och hövder, och på sina ställen även till andra byggnader. Orsaken var att det på många ställen längs Skånes kust fanns en brist på bra byggsten på land.

Vanligt i kustsamhällen

–Detsamma gällde många kuststräckor i Danmark, medan det i Skånes skogsmarker och i övriga Sverige fanns gott om byggsten på land. Kustskåningarna och danskarna gav sig ut på havet och plockade upp stenblock, ett i taget, som sedan såldes till byggen där stenen behövdes, berättar Jonas Gustafsson, marinbiolog på Länsstyrelsen Skåne, som fick höra talas om stenfiske för bara några år sedan och sedan dess tillbringat många timmar i arkiv för att utforska ämnet grundligare.

Uppgifter i arkiv

I en artikel i Göteborgsbladet från 3 december 1853 står det: ”Och här i Malmö skulle vi hafva ordentlig stenbrist, om icke hafvet hyste tillräckliga förråder af gråsten i sitt sköte. Vi få således all vår grundsten från hafsbotten hvarifrån den dagligen uppfiskas”.

–I Länsstyrelsens arkiv och riksarkivet hittade jag några tillståndsbeslut. Till exempel fick Malmö Stad tillstånd att ta upp 14 000 m3 sten från Bredgrund och Trindelen. Skånska Cement fick ta 75 000 m3 sten från Svinabådan och Grollegrund. Det är inte små mängder sten som tagits upp och utan tvekan har detta bidragit till att utarma livet på havsbotten, säger Jonas Gustafsson och pekar på att stenfisket har bäring på dagens havsmiljöarbete.

Sten bidrar till biologisk mångfald på havsbotten

Den sten som plockats upp och lagts i pirar eller hus i Malmö bidrog tidigare till biologisk mångfald på havsbotten.

–De stenrev och grunda bottnar som rensades på sten ger än idag sämre möjligheter för blåmusslor och stora tångruskor att växa i områdena, och mindre gömställen, uppväxtplatser och födosökplatser för torskar, ålar och andra fiskar, berättar Jonas Gustafsson.

Ny rapport

Med stöd av Europeiska havs- och fiskerifonden har Länsstyrelsen Skåne tagit fram en rapport med studier av tio områden där det pågått stenfiske, enligt historiska uppgifter. Därefter har analyser gjorts över vilka delområden som skulle kunna vara lämpliga för återföring av sten utan att skapa problem för sjöfart, infrastruktur eller riskera ökad stranderosion. Ett annat mål har varit att skapa så stora positiva biologiska effekter som möjligt.

Med rapporten vill Länsstyrelsen belysa den negativa bottenpåverkan som skett genom det historiska stenfisket, och lyfta fram återföring av sten och stenrevsrestaurering som lämpliga åtgärder för havsmiljön i flera av Skånes havsområden.

Återföring av sten

- Nu ska vi titta på de områden som fallit ut i analysen. Därefter hoppas vi kunna gå vidare med några av dem med fördjupade undersökningar, samråd med berörda och därefter att söka medel för att lägga ut sten. Exakt i vilken form detta sker, som del i ett LIFE-projekt, eller som något mindre projekt i samarbete med någon kommun, är svårt att säga. Men nu när vi har ett bra underlag, vill vi såklart få med oss övriga parter i Skåne och se till att stenåterföring blir en åtgärd vi använder, inte bara något vi pratar om, säger Jonas Gustafsson.

Dessa tio områden har studerats i rapporten:

Trelleborgs närområde
Falsterborev
Bredgrund
Lillgrund
Barsebäcksområdet
Landskronas grundområden
Ven
Grollegrund
Höganäs-Viken
Skäldervikens norrsida

Här kan du ta del av rapporten

Kontakt