Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 17

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser inom Miljöskydd och Naturskydd

Miljöskydd

Beslut

Genom beslut den 21 april 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Österlen Kyckling AB tillstånd enligt miljöbalken för djurhållning med fjäderfä på fastigheten Vemmerlöv 13:8 i Simrishamns kommun. Ansökan avser högst 267 000 platser för slaktkyckling med möjlighet att byta mot annan typ av fjäderfä. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss