Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 15

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser inom Miljöskydd och Naturskydd

Miljöskydd

Ansökan

Mellanskånes Renhållnings AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om ändring av villkor i befintligt tillstånd enligt miljöskyddslagen för förvaring och lagring av farligt avfall på Stavröds avfallsanläggning på fastigheten Hörby 43:47 i Hörby kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 19 maj 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Vida HN AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om ändringstillstånd enligt miljöbalken för utökad sågverksverksamhet på fastigheterna Hästveda 55:1, 55:4 och 6:49 i Hässleholms kommun.

Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 19 maj 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 7 april 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Lunds Domkyrka tillstånd enligt miljöbalken för täktverksamhet på fastigheten Bosjökloster 1:528 i Höörs kommun. Tillståndet gäller för uttag av högst 10 500 ton berg (Höörsandsten).

Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 7 april 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Möllehall AB ändringstillstånd enligt miljöbalken för djurhållning med 296 000 platser för slaktkyckling på fastigheten Möllehall 1:7 och 1:8 i Karlskrona kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Beslut

Naturreservatet Lur

Länsstyrelsen Skånes beslut den 7 april 2022 om utökning av geografisk utbredning och ändrade föreskrifter för naturreservatet Lur i Hässleholms kommun hålls tillgängligt på hos aktförvararen på kommunhuset i Hässleholm under tiden under tiden 14 april 2022 till 5 maj 2022.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 5 maj 2022

Kungörelser inom Valkrets- och valdistriktsindelning

Mandatfördelning

Länsstyrelsen Skåne har den 5 april 2022 beslutat om antal fasta valkretsmandat inom Skåne läns regions respektive valkrets, samt respektive valkrets i Skåne läns valkretsindelade kommuner.

Besluten kan överklagas hos Valprövningsnämnden, men överklagandet ska skickas till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö senast den 5 maj 2022.

Kontakt