Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Frågor och svar för dig som vill hjälpa personer på flykt från Ukraina

Personers ben på trottoar

Många undrar vad som gäller för privatpersoner som tar emot flyktingar från Ukraina i sina hem, eller på annat sätt vill hjälpa till. Här har vi sammanställt vanliga frågor och svar som kan vara bra att känna till. 

Det står var och en fritt att låta flyktingar bo i ens hem. Det är dock viktigt att vara tydlig från början med vad man kan bistå med rent ekonomiskt och hur länge personerna kan få bo i hemmet. En flytt kan innebära att man måste börja om någon annanstans och att barnen behöver byta skola, så det är viktigt att man känner till förutsättningarna från början.

De som kommer kan ha genomgått eller befinna sig i ett trauma. Om du tar emot någon i ditt hem måste du vara beredd på att kunna hantera olika situationer, känslor och reaktioner som kan uppkomma när man möter personer i kris.

Nej, varken Migrationsverket eller kommunen har möjlighet att besluta om att placera flyktingar i privatpersoners bostäder och kan därför inte lämna några ersättningar.

Men det finns inget som hindrar att man hyr ut en bostad till en flykting (som själv har resurser för detta). Ukrainska flyktingar kan också ha rätt till en dagersättning från Migrationsverket, men eftersom ersättningen är låg kan det vara svårt att få detta att räcka till en hyra. Dock kan man kanske komma överens om att en inneboende själv står för vissa omkostnader. En person som får uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet har rätt att arbeta så om man har en lön kan det ju innebära att man har möjlighet att betala hyra.

Läs mer på Migrationsverket, se länkar nedan:

Bostäder för människor som flyr Länk till annan webbplats.

Ekonomisk ersättning till asylsökande Länk till annan webbplats.

Personer som har beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt till boende via Migrationsverket och kan vända sig direkt till Migrationsverket för att bli anvisad ett boende. Om man behöver Migrationsverkets hjälp med boende kan man inte välja var man ska bo, utan får en bostad där det finns platser lediga.

Läs mer på Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare ska registreras hos Migrationsverket. Det är därför viktigt att du som tagit emot ett sådant barn säkerställer att det är gjort. Tänk på att även ett barn som kommer till Sverige med en släkting eller annan vuxen anses stå utan vårdnadshavare. Det är kommunens socialtjänst som utreder vem barnet kan bo hos under tiden i Sverige.

Den som har flytt från kriget i Ukraina kan ansöka om uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv. Tillståndet ger personen tillfälligt skydd i Sverige med rätt att arbeta. Man har också rätt att söka viss vård och barnen har rätt att gå i skolan. Om det behövs kan man få hjälp med boende och ekonomiskt stöd från Migrationsverket.

Man har också möjlighet att söka asyl i Sverige, men Migrationsverket fattar inte några beslut om asyl mot Ukraina just nu. Det kan därför dröja innan de prövar asylansökan. Om en person har rätt till tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet kommer man att få det först.

Om man inte alls registrerar sig så får man vistas i Sverige viseringsfritt under 90 dagar, men då ska man kunna stå för sitt eget uppehälle. Man har heller inte rätt att arbeta eller rätt till vård eller skola för barnen.

Läs mer på Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Ja, personer som har beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet omfattas av lagen om mottagande av asylsökande (LMA). Det innebär att de har rätt till skola och sjukvård för barn, vård som inte kan vänta för vuxna, rätt att arbeta och visst ekonomiskt stöd från Migrationsverket.

Om man inte tjänar egna pengar eller har andra tillgångar har man rätt till dagersättning från Migrationsverket. Dagersättningen är olika stor beroende på om man bor i ett av Migrationsverkets boenden där mat ingår eller i ett boende där mat inte ingår, exempelvis i eget boende. Förutom mat ska dagersättningen räcka till kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter. Det går också att ansöka om särskilda bidrag från Migrationsverket för sådant som inte kan täckas av dagersättningen, exempelvis glasögon eller vinterkläder.

På Migrationsverkets hemsida kan man hitta information om nivån på ersättningen Länk till annan webbplats.

Ja, det stämmer. Asylsökande personer och personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet som bor i så kallat eget boende (EBO) i ett område med sociala och ekonomiska utmaningar har som huvudregel inte rätt till dagersättning. Undantag från regeln finns och prövas individuellt. Ett avslag kan överklagas.

Man kan läsa mer om eget boende och kontrollera om en viss adress ligger i ett utsatt område på Migrationsverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

En person som får uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har i nuläget inte rätt att folkbokföra sig och har inte heller rätt till SFI, samhällsorientering eller andra etableringsinsatser. Det finns dock idéburna organisationer, exempelvis studieförbund och folkhögskolor som erbjuder svenskundervisning, ofta kallat Svenska från dag ett.

Det finns även många föreningar som erbjuder aktiviteter och öppna mötesplatser som man kan delta i av för att få en meningsfull sysselsättning eller stöd. Kontakta organisationer i din kommun för att höra vad som erbjuds där.

Om man vill börja lära sig svenska på egen hand så kan man hitta verktyget Lära svenska på hemsidan Informationsverige.se. Länk till annan webbplats.

Informationsverige.se är en hemsida med samlad information om det svenska samhället på tio språk. Informationen riktar sig till personer som sökt asyl eller nyligen fått uppehållstillstånd. All information på sidan finns på ryska och engelska. Informationen kommer även att finnas på ukrainska inom kort.

Läs mer på Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Ja, personer som har beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt till omedelbar vård och vård/tandvård som inte kan anstå. Man har också rätt till barnhälsovård, förlossningsvård, mödravård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning. Vad som ska räknas som "vård som inte kan anstå" i övrigt måste alltid avgöras i det enskilda fallet av den behandlande läkaren, tandläkaren eller annan ansvarig vårdpersonal.

Barn under 18 år har rätt till samma vård som barn bosatta i Sverige. I Skåne är all vård avgiftsfri för barn och ungdomar under 20 år. Medicin för barn är gratis om man har recept från en läkare.

Alla som registrerat som hos Migrationsverket kommer att få ett erbjudande om en gratis hälsoundersökning. Personer som flytt kriget i Ukraina har också möjlighet att vaccinera sig mot covid-19. Detta kan man göra på en vårdcentral eller vid någon av Region Skånes mobila vaccinationsenheter.

En person som får uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet får också arbetstillstånd. Man har också möjlighet att skriva in sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen kan på olika språk ge tips, råd och stöd om arbetsmarknaden och att söka jobb i Sverige.

Personer från Ukraina kan hitta mer information på Arbetsförmedlingens hemsida. Länk till annan webbplats.

Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har samma rätt till utbildning i Sverige som asylsökande barn och ungdomar. Det innebär att de har rätt till utbildning från förskola till gymnasieskola. Rätten till gymnasieskola gäller om utbildningen påbörjas innan de har fyllt 18 år.

Läs mer på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Om du vill bli jourhem, familjehem eller god man för ett ensamkommande barn kan du vända dig direkt till din kommun.

Vill du veta mer om de olika uppdragen kan du hitta information på Min insats Länk till annan webbplats.

Personer som flyr till Sverige från Ukraina med sina husdjur ska anmäla det till tullpersonal när man anländer. Om djuren inte uppfyller reglerna för att komma in i Sverige kontaktar Tullen Jordbruksverket som gör en bedömning. Om ett djur inte har kontrollerats av tullen när det kom in i Sverige ska det tas till veterinär för kontroll så snart som möjligt. Jordbruksverket står för besökskostnaden, det vill säga basavgift, eventuell id-märkning, blodprov med antikroppsanalys, och andra åtgärder som de beslutar om.

Mer information på svenska, ryska och ukrainska finns på Jordbruksverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Det viktigaste om du vill hjälpa ukrainska flyktingar till Sverige är att säkerställa att individerna som följer med vet att slutdestinationen är Sverige och vill åka med. Det är också bra att veta så mycket som möjligt om vad som gäller för ukrainska flyktingar i Sverige för att kunna ge korrekt information om hur det kommer att fungera med boende och vilka rättigheter man har när man kommer till Sverige. Det kan vara bra att känna till att det sprids viss desinformation om Sverige och migrationsprocessen i gränsområdena så av den anledningen är det också bra att vara påläst. Du kan hitta bra information på Migrationsverkets hemsida.

Om du inte själv kan ordna boende till personerna du ordnar transport till är det viktigt att informera personerna om att man har rätt till boende av Migrationsverket, men att man inte själv kan välja var och hur man ska bo. Har personerna vänner eller släkt i Sverige som de kan bo hos eller kan ordna annat eget boende är det också en möjlighet.

Om du planerar att transportera många personer kan det vara bra att kontakta Migrationsverket och den kommun som är tänkt som slutdestination i förväg. Om det finns barn som reser utan vårdnadshavare i gruppen så är det viktigt att uppmärksamma kommunen eller Migrationsverket direkt om detta. Det gäller även om de reser med släktingar eller andra vuxna.

Sedan Rysslands invasion av Ukraina har viljan att på olika sätt hjälpa de människor som drabbats och tvingats fly varit stor i Sverige. Det finns väldigt många sätt att hjälpa till på.

Bli volontär
Hos många av de större hjälporganisationerna kan man anmäla sig som volontär och få utbildning för att kunna hjälpa till i de insatser som planeras för att stödja personer som flytt från Ukraina.

Undersök lokalt
Många församlingar och lokala föreningar hjälper på olika sätt till på orten där de är verksamma. Det kan vara språkcaféer, aktiviteter för barn eller öppna mötesplatser. Undersök vad som är på gång där du bor.

Skänk saker – men kolla vad som behövs
Många hjälporganisationer som även driver second hand-affärer tar emot donationer av exempelvis kläder och leksaker som även kan bli hjälp till flyktingar. De har då möjlighet att sortera sakerna som kommer in så att de hamnar rätt. Mindre organisationer har ofta inte den möjligheten men kan i vissa fall efterfråga specifika donationer utifrån de behov man ser. Migrationsverket har ingen möjlighet att omhänderta donationer från privatpersoner.

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss