Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 13

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser inom Miljöskydd

Miljöskydd

Ansökan

Microsoft Sweden 1172 AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande och drift av befintlig och utökad reservkraftanläggning på fastigheten Kronoslätt 1:9 i Staffanstorps kommun. Ansökan avser en total (sammanlagd) installerad tillförd effekt om upp till 70 MW. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 6 maj 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 24 mars 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat E.ON Energiinfrastruktur AB ändring av villkor 14, bullervillkor, för Limhamns fjärrvärmecentral på fastigheten Cementen 14 i Malmö kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 24 mars 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Kågeröds Grisbolag AB tillstånd enligt miljöbalken för djurhållning med 6050 platser för slaktgrisar på fastigheten Gödstorp 2:6 och del av Böketofta 10:1 i Svalövs kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 24 mars 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat

Scandinavian Stone Naturstenskompaniet AB tillstånd enligt miljöbalken för täktverksamhet på fastigheten Sporrakulla 1:1 i Östra Göinge kommun. Tillståndet medger en maximal brytning av 1 500 000 ton bergmaterial och överlagrande jord med en årlig losstagning av 50 000 ton berg och 20 000 ton överlagrande jord. Tillståndet medger även kross av maximalt 100 000 ton reststen årligen. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt