Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Redovisning av regeringsuppdrag: 4167 tillfälliga boendeplatser i skånska kommuner

Länsstyrelsen Skånes vapen

Länsstyrelsens Skånes inventering av tillfälliga boendeplatser har resulterat i 4167 platser i skånska kommuner. En sammanställning av alla länsstyrelsers inventeringar redovisas senare idag för Justitiedepartementet, Migrationsverket och Länsstyrelsen Stockholm.

- De skånska kommunerna har gjort ett jättejobb för att med kort varsel få fram så här många boendeplatser. Det är stor variation på vilken typ av platser det är, men många är tillgängliga med relativt kort varsel. En del omgående, andra senare i vår, säger Patrik Åkesson, tf. samhällsbyggnadsdirektör på Länsstyrelsen Skåne.

Nytt och bredare uppdrag

För två veckor sedan gjorde länsstyrelserna en första inventering av tillfälliga boendeplatser i de skånska kommunerna, då på uppdrag av Migrationsverket. Länsstyrelsen Skåne lämnade över en lista med 2500 platser. Därefter kom ett nytt och bredare uppdrag från regeringen till länsstyrelserna, om att identifiera tillfälliga boendeplatser i såväl kommunal, statlig som privat regi.

Förutom Malmö universitet var det ingen av de statliga myndigheterna med huvudkontor i Skåne som har redovisat några platser. I stort sett har samtliga skånska tillfälliga boendeplatser rapporterats in av de skånska kommunerna, som har listat platser i både kommunal och privat regi, inom den egna kommunens gränser. Man kan dock inte dra slutsatsen att alla de 4167 platserna är helt nya.

Befintliga platser för tillfälliga boenden

- Vi har frågat efter ” befintliga platser för tillfälliga boenden”. Det innebär att en del av platserna kan har varit med redan i den första inventeringen till Migrationsverket, om de inte har tagits i anspråk, säger Patrik Åkesson.

När uppdraget idag redovisas för Justitiedepartementet och Migrationsverket pausas sökandet efter tillfälliga boenden, åtminstone för en tid.

- De här platserna kommer säkert inte att räcka. Men för en tid framåt kommer det att finnas ett antal tillfälliga boendeplatser för Migrationsverket att jobba med. Vi fortsätter att hålla en nära kontakt med Migrationsverket och är beredda att starta en ny inventering så fort vi får en signal om det, säger Patrik Åkesson och påpekar att boendeplatserna i många fall endast är tillfälliga.

- Det är också viktigt att lösa boendefrågan både på kort och lång sikt. De långsiktiga behoven av bostäder löser Migrationsverket genom upphandlingar.

Totalt inventerades 4167 platser

  • 4167 platser är en restriktiv tolkning då vissa kommuner angivit ett spann. Det kan handla om upp till ca 4500 platser om det övre spannet räknas.
  • Tabellen nedan redovisar den restriktiva tolkningen av antalet rapporterade platser/kommun

Kommun

Antal platser i redovisningen

Bjuv

100

Bromölla

150

Burlöv

83

Båstad

113

Eslöv

259

Helsingborg

832

Hässleholm

248

Höganäs

69

Hörby

136

Höör

32

Klippan

180

Kristianstad

313

Kävlinge

150

Landskrona

260

Lomma

24

Lund

73

Malmö

301

Osby

84

Perstorp

25

Staffanstorp

25

Svalöv

310

Svedala

30

Tomelilla

89

Vellinge

30

Ängelholm

237

Örkelljunga

14


Sammanställd rapportering

I den sammanställda filen som rapporterats till samordningskansliet anges de kommuner som svarat att de har tillgängliga boenden. Fler aktörer har svarat, se nedan, men har av olika anledningar inga tillgängliga boenden.

29 kommuner + 3 statliga myndigheter svarade totalt

1 kommun svarade, men hade inga boenden

2 kommuner svarade att deras boenden redan var i anspråkstagna

1 kommun svarade en dag för sent och kom därför inte med i rapporteringen

3 kommuner + 2 statliga myndigheter svarade inte

Till den fullständiga inventeringen i Skåne Pdf, 413.7 kB.

Redovisning för hela landet - Inventerade boendeplatser uppdelat per län och kommun (pdf) Pdf, 294.3 kB.

Kontakt