Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 12

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser inom Miljöskydd

Miljöskydd

Ansökan

Landskrona Hamn AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom

Länsstyrelsen Skåne ansökt om slutliga villkor för utsläpp av dagvatten från skrothantering i tillstånd enligt miljöbalken på fastigheten Fosfaten 18 m.fl. i Landskrona kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 29 april 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 17 mars 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Mats Palm tillstånd enligt miljöbalken för djurhållningsverksamhet omfattande maximalt 2 245 djurenheter nötkreatur, på fastigheterna Brostorp 2:18 i Höörs kommun och Vännberga 1:15 i Eslövs kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvens-beskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 17 mars 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat O. Kavli AB tillstånd enligt miljöbalken för produktion av livsmedel och blandning av ättiksprodukter på fastigheterna Örnen 19 och 22 i Eslövs kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 17 mars 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Stena Recycling AB tillstånd enligt miljöbalken för avfallsverksamhet på fastigheten Stilleryd 8:12 i Karlshamns kommun. Tillståndet omfattar en hantering av 44 235 ton avfall per kalenderår, varav 735 ton får utgöra farligt avfall. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 17 mars 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Swerock AB tillstånd enligt miljöbalken för avfallsverksamhet med årligt mottagande av maximalt 300 000 ton avfall, varav maximalt 7 500 ton farligt avfall, på fastigheten Bronsspännet 1 i Malmö kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvens-beskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt