Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen skickar brev till skånska markägare med jätteloka

Bild på jätteloka

Foto: Tage Persson, MostPhotos

Länsstyrelsen Skåne skickar i dagarna ut ett brev till omkring 1200 fastighetsägare i Skåne med jätteloka på sina marker. I brevet får fastighetsägarna veta hur de ska göra för att ta bort jättelokan – något de enligt lag är skyldiga att göra.

– Vi vänder oss till dem som äger fastigheter där det enligt Artportalen växer jätteloka i Skåne. För det första vill vi att de ska kontrollera att uppgiften stämmer. För det andra, att de angriper jättelokan på rätt sätt, om de hittar jättelokan på sina marker, säger Nils Carlsson, expert på invasiva arter på Länsstyrelsen Skåne.

Tre meter hög växt - kan ge brännande sår

Bland ägarna finns kommuner, företag, lantbrukare och andra med fastigheter där det har rapporterats in fynd av jätteloka. Nils Carlsson säger att jätteloka knappast går att förväxla med någon annan. Den är tre meter hög med blomkronor och bildar stora och täta bestånd, som inte ger plats till mycket annan växtlighet. Dessutom kan den ge brännande sår om man kommer i närkontakt med den.

Tydliga instruktioner

– Vi vet att många fastighetsägare försöker bli av med jättelokan, men vi vet också att många använder fel metoder som i värsta fall kan leda till att problemen blir ännu större. I brevet ger vi tydliga instruktioner om hur de ska göra, berättar Cajza Eriksson, också hon expert på invasiva arter på Länsstyrelsen Skåne.

Två huvudsakliga metoder

Förutom kemisk bekämpning och fårbete, finns två huvudsakliga metoder:

  • Tidigt på våren: (mars-maj) kan man gräva upp hela roten eller använda en vass spade för att kapa roten under plantan, minst 10 cm under jordytan. Större bestånd som växer på mark kan bekämpas genom att plöja minst 10 cm ner i marken. Men man får räkna med att upprepa detta och ta en del plantor med spade.
  • Blommande plantor (oftast juli-augusti): Plantor som går upp i blom ska bekämpas genom att blomman skärs av när den börjat gå från vitt till grönt (det börjar bildas frön). Plantan dör oftast när den har blommat. Genom att skära av den precis när den börjar gå mot frön ”lurar” man den att tro att den satt frön och plantan dör oftast. Det är väldigt viktigt att de avskurna blom/fröklasarna samlas in och bränns.

– Det går att bli av med jätteloka. Det handlar bara om att göra rätt, och att vara uthållig, säger Cajza Eriksson.

Invasiv främmande art

Jätteloka är med på EU:s förteckning över invasiva arter. Som markägare måste du ta bort den om den finns på din mark.

Rapportera fynd av jätteloka på invasivaarters webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt