Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 10

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser inom Miljöskydd och Vattenskydd

Miljöskydd

Beslut

Genom beslut enligt förvaltningslagen den 3 mars 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ändrat villkor 5 i Bromölla Energi och Vatten AB:s tillstånd enligt miljöbalken från den

3 februari 2022 för utökad verksamhet vid Bromölla avloppsreningsverk på fastigheten Bromölla 11:95 i Bromölla kommun. Ändringen avser ett förtydligande av när utsläpp får ske till Skräbeån. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 3 mars 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Geberit Production AB beslut enligt miljöbalken om förlängd prövotid samt slutliga villkor avseende vattenrening från plastformstillverkning på fastigheten Iföverken 15 i Bromölla kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö.

Vattenskydd

Beslut

Genom beslut den 4 mars 2022 har Länsstyrelsen Skåne inrättat ett nytt vattenskyddsområde och beslutat om nya skyddsföreskrifter för Tjörnarps vattentäkt i Höörs kommun. De nya föreskrifterna träder i kraft den 11 mars 2022 och gäller omedelbart även om beslutet överklagas.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 1 april 2022.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö.

Kontakt