Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 9

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser inom Miljöskydd

Miljöskydd

Beslut

Genom beslut den 24 februari 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Bama Fresh Cuts AB tillstånd enligt miljöbalken för tillverkning av livsmedel på fastigheten Ättehögen Östra 8 i Helsingborgs kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss