Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kommundialoger med anledning av kriget i Ukraina

Länsstyrelsen Skånes vapen

Landshövding Anneli Hulthén och representanter för Länsstyrelsen har under tisdagen och onsdagen träffat de flesta kommunstyrelseordföranden i Skånes kommuner för att diskutera läget med anledning av kriget i Ukraina.

Inget direkt krigshot - men kriget påverkar

– Det var bra att samlas och att få en möjlighet till en dialog om hur kriget påverkar Skåne. Den ryska invasionen av Ukraina har försatt hela Europa i ett mycket allvarligt läge. Det är viktigt att påpeka att det inte finns något direkt krigshot mot Sverige, men samtidigt måste vi inse att kriget kommer att påverka oss och att vi i Skåne behöver förbereda oss på det, säger landshövding Anneli Hulthén.

Vid mötena deltog kommunstyrelsernas ordförande i skånska kommuner och företrädare för Region Skåne, Militärregion Syd, Migrationsverket och Sydsvenska industri- och handelskammaren.

Allvarlig situation

– Militärregion Syd och Migrationsverket delade sina lägesbilder. Jag tror att vi alla tog till oss av allvaret i situationen och vi var överens om att fortsätta med gemensamma regelbundna möten, säger Anneli Hulthén.

Samverkan framöver

Länsstyrelsen samordnar krisberedskapen och är högsta civila totalförsvarsmyndigheten i länet. Tidigare i veckan organiserades en inriktnings- och samverkansfunktion med en mindre grupp kommuner och berörda myndigheter. Funktionen kommer att arbeta vidare inom fem områden: migration, ekonomi, cybersäkerhet, jordbruk och social hållbarhet. Mötena fortsätter veckovis. Länsstyrelsen kommer också att hålla samverkanskonferenser där Region Skåne och samtliga skånska kommuner bjuds in, tillsammans med berörda myndigheter.

Kontakt