Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 8

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser inom Miljöskydd

Miljöskydd

Beslut

Genom beslut den 17 februari 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat DT Recycling i Eslöv AB tillstånd enligt miljöbalken till hantering av 250 000 ton avfall, varav maximalt 25 000 ton farligt avfall, per kalenderår på del av fastigheterna Hammaren 2, Vattenpasset 1 och Eslöv 54:2 i Eslövs kommun. Natura 2000-tillstånd lämnas avseende påverkan på Abullahagen (SE0430119). Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 17 februari 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Karlshamns Hamn AB slutliga villkor avseende utgående dagvatten från hamnverksamhet på fastigheterna Karlshamn 9:75, 8:1 och 2:1 samt Skyffeln 4 i Karlshamns kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss