Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen har aktiverat krisledningsorganisationen

Länsstyrelsen Skånes vapen

Länsstyrelsen Skåne har aktiverat krisledningsorganisationen med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

– Inriktningen just nu är att följa händelseutvecklingen och att fördjupa samverkan med våra regionala aktörer, säger beredskapsdirektör Marcus Björklund.

Inriktningen av Länsstyrelsens krisledningsorganisationen innebär att arbeta med den aktuella händelsen och att omvärldsbevaka och samordna aktörerna i länet. Bland annat genom konsekvensanalyser och att planera för olika alternativa utvecklingar.

I eftermiddag höll Länsstyrelsen en samverkanskonferens med länets kommuner, Militärregion Syd, Polisen, Region Skåne och övriga berörda myndigheter. Syftet var att dela information och skapa en nulägesbild av händelsen. Arbetet med samverkan i länet kommer att fortsätta tills vidare.

På Krisinformation.se finns mer information om det aktuella läget Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen stödjer och sammanhåller
Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig på den regionala nivån och har därför en sammanhållande och stödjande roll inom krisberedskap och civilt försvar i länet.


Kontakt