Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 7

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser inom Miljöskydd

Miljöskydd

Beslut

Genom beslut den 9 februari 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat KLS Ugglarps AB ändringstillstånd enligt miljöbalken till fri produktionsmix (nöt, lamm och gris) inom ramen för befintlig slakteriverksamhet på fastigheten Strömsrum 1 i Hörby kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt