Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 6

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser inom Miljöskydd, Naturskydd och Vattenskydd

Miljöskydd

Ansökan

Möllehall AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om ändringstillstånd enligt miljöbalken för djurhållning med 296 000 platser för slaktkyckling på fastigheten Möllehall 1:7 och 1:8 i Karlskrona kommun. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 18 mars 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Orkla Foods Sverige AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för livsmedelsproduktion på fastigheterna Betan 8 och Stämjärnet 25 i Eslövs kommun. En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 18 mars 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Wressmarks Jordbruks AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för djurhållande verksamhet på fastigheterna Viken 1:1 och Harlösa 46:1 i Eslövs kommun. Ansökan omfattar högst 2 500 platser för slaktgrisar. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 18 mars 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 3 februari 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Bromölla Energi och Vatten AB tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad verksamhet vid Bromölla avloppsreningsverk på fastigheten Bromölla 11:95 i Bromölla kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 3 februari 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Karlshamns Hamn AB ändringstillstånd enligt miljöbalken för utökande av området för hamnverksamheten på fastigheterna Stilleryd 8:8 och 8:11 samt Karlshamn 7:1 i Karlshamns kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 3 februari 2022 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Malmö Mejeri AB slutliga villkor i tillstånd enligt miljöbalken för framställning av mjölkprodukter på fastigheten Hällkistan 1 i Malmö kommun. Villkoren avser skyddsåtgärder för kylanläggningen. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Beslut

Biotopskyddsområdet Hemmeneköps rikkärr

Länsstyrelsen Skånes beslut den 3 februari 2022 om bildande av biotopskyddsområdet Hemmeneköps rikkärr i Hörby kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunkansliet i Hörby under tiden 11 februari 2022 till 4 mars 2022.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 4 mars 2022.

Biotopskyddsområdet Södergårds rikkärr

Länsstyrelsen Skånes beslut den 3 februari 2022 om bildande av biotopskyddsområdet Södergårds rikkärr i Hörby kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunkansliet i Hörby under tiden 11 februari 2022 till 4 mars 2022.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 4 mars 2022.

Biotopskyddsområdet Ledtorpets rikkärr

Länsstyrelsen Skånes beslut den 3 februari 2022 om bildande av biotopskyddsområdet Ledtorpets rikkärr i Båstads kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunkansliet i Båstad under tiden 11 februari 2022 till 4 mars 2022.

Beslutet finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 4 mars 2022.

Kungörelsedelgivning

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom Naturreservatet Bjersjöholms ädellövskog i Ystads kommun. Handlingarna berör följande fastigheter och anläggningar: Del av fastigheterna Bergsjöholm 1:1, Hedeskoga 3:10 och 10:2 i Ystads kommun samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Förslag den 2 februari 2022 till utvidgning av och ändrade föreskrifter och undantag för naturreservatet Bjersjöholms ädellövskog i Ystad kommun

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 18 mars 2022.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunkansliet i Ystads kommun under tiden 11 februari 2022 till den 18 mars 2022. Den finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom föreslagna Naturreservatet Hovdala i Hässleholms kommun.

Handlingarna berör följande fastigheter: del av Hovdala 1:4 och del av Tormestorp 5:31 Hässleholms kommun samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Föreläggande gällande förslag till beslut den 2 februari 2022 om bildande av naturreservatet Hovdala i Hässleholms kommun

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 8 april 2022.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen hos Kommunledningskontoret i Hässleholms kommun under tiden 11 februari 2022 till den 8 april 2022. Den finns även som pdf-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Vattenskydd

Beslut

Länsstyrelsen Skåne har den 2 februari 2022 beslutat att upphäva skyddsområde och skyddsbestämmelser för grundvattentäkten vid Fryshuset (fastigheten Helsingborg Rausgård 22) i Helsingborg, fastställt av Söderbygdens vattendomstol 1961-05-08 som en del i vattendomen A 39/1961 (AD 46/1960).

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 4 mars 2022.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö.

Länsstyrelsen Skåne har den 2 februari 2022 beslutat att upphäva skyddsområde och skyddsbestämmelser för Bjuvs kommuns grundvattentäkt vid Ljungsgård, fastställt av Länsstyrelsen 1978-08-07.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 4 mars 2022.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö.

Länsstyrelsen Skåne har den 2 februari 2022 beslutat att upphäva skyddsområde och skyddsbestämmelser för Svalövs kommuns grundvattentäkter Norra Svalöv och Södra Svalöv, fastställda av Länsstyrelsen 1972-03-20.

Besluten kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 4 mars 2022.

Handlingarna i ärendena finns tillgängliga vid Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö.

Kontakt