Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

6 februari firar vi samernas dag

Samiska flaggan

På söndag, den 6 februari, firas samernas nationaldag. Därför flaggar vi med den samiska flaggan på Länsstyrelsen Skånes kontor i Kristianstad och på Residenset i Malmö. Nationaldagen är gemensam för alla samer i Sverige, Norge, Finland och Ryssland.

Samer i Syd arrangerar digitalt firande

Samer i Syd arrangerar ett digitalt firande av den samiska nationaldagen. Mer information om firandet hittar du på Samer i Syds webbplats Länk till annan webbplats.. Sändningen börjar 12.00. Du kan också delta på plats och se när flaggorna hissas. Det sker vid ingången till Dunkers kulturhus i Helsingborg klockan 12.00.

Biograf Panora i Malmö uppmärksammar Samernas nationaldag med en visning av Gunilla Breskys film Solens son Länk till annan webbplats.– ett porträtt av Nils-Aslak Valkeapää, den störste och mest kände av alla samiska artister.

Sametingets webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om samernas nationaldag och på samer.se Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om samerna.

Om nationella minoriteter

Det samiska folket är tillsammans med judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar Sveriges fem erkända nationella minoriteter. Samerna är även ett urfolk i Sverige. De nationella minoriteterna har befolkat Sverige under lång tid och är grupper med en uttalad samhörighet. Minoritetsgrupperna har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Samerna, liksom de övriga nationella minoriteterna i Sverige, har genom historien på olika sätt blivit marginaliserade, förtryckta och utsatta för olika former av assimileringspolitik som fått stora konsekvenser för generationer. Riksdagens beslut år 1999, att samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar skulle få status som nationella minoriteter i Sverige, var ett viktigt erkännande.

Stärkt inflytande för det samiska folket

Riksdagen har i januari i år antagit en lag om konsultation i frågor som rör det samiska folket. Lagen innebär att regeringen och statliga förvaltningsmyndigheter ska vara skyldiga att konsultera företrädare för det samiska folket innan beslut fattas i ärenden som kan få särskild betydelse för urfolket samerna. Lagen träder i kraft den 1 mars 2022. Om två år kommer lagen att gälla även för regioner och kommuner. Lagen är ett viktigt steg för att säkerställa det samiska folkets rätt att delta i beslutsprocesser och främja samernas inflytande i frågor som berör dem.

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelserna har tillsammans med andra statliga myndigheter, kommuner och landsting i uppdrag att genomföra regeringens minoritetspolitik med målet att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande och stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. Att stärka skyddet av de nationella minoriteternas rättigheter är en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna.

Läs mer om arbetet Länk till annan webbplats.

Läs mer om samer och nationella minoriteter

Om den svenska minoritetslagstiftningen och de nationella minoriteterna på www.minoritet.se Länk till annan webbplats.

Om samernas historia på Utbildningsradion (UR) Samernas tid Länk till annan webbplats.

Om rasism mot och diskriminering av samer på Forum för levande historias webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss