Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 5

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser inom Naturskydd

Kungörelsedelgivning

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom föreslagna naturreservatet Århultsbäcken i Ängelholms kommun.

Handlingarna berör följande fastigheter: Del av Djurholmen 1:5 och 1:6 i Ängelholm kommun samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Förslag till beslut den 26 januari 2022 om bildande av naturreservatet Århultsbäcken i Ängelholms kommun

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 11 mars 2022.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på miljökontoret i Ängelholm under tiden 4 februari 2022 till den 11 mars 2022. Den finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss