Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 52

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser inom Miljöskydd och Naturskydd

Miljöskydd

Ansökan

Gasum AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för framställning av biogas, uppgradering av biogasen till fordonsgaskvalitet samt förädling av biogödsel på fastigheten

Lilla Jordberga 4:49 i Trelleborgs kommun. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 4 februari 2022

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Karlshamns Hamn AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom

Länsstyrelsen Skåne ansökt om slutliga villkor för dagvatten från hamnverksamheten på fastigheten Karlshamn 9:75 m.fl. i Karlshamns kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 4 februari 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Salico AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för tillverkning av 18 000 ton livsmedelsprodukter genom beredning och behandling av vegetabiliska och animaliska råvaror på fastigheten Pinjongen 2 i Helsingborgs kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 4 februari 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Sveriges Stärkelseproducenter, förening u.p.a. har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för tillverkning av högst 72 000 ton stärkelsederivat per år på fastigheterna Nöbbelöv 39:3 samt del av 39:1 m.fl. i Kristianstads kommun.

Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Seveso). Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 4 februari 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Beslut

Glumslövs naturvårdsområde
Länsstyrelsen Skånes beslut den 17 december 2021 om nya ordningsföreskrifter i Glumslövs naturvårdsområde i Landskrona kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunkontoret i Landskrona under tiden 31 december 2021 till 21 januari 2022.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 21 januari 2022.

Naturreservatet Hilleshögs dalar
Länsstyrelsen Skånes beslut den 17 december 2021 om nya ordningsföreskrifter naturreservatet Hilleshögs dalar i Landskrona kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunkontoret i Landskrona under tiden 31 december 2021 till 21 januari 2022.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 21 januari 2022.

Kontakt