Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 51

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser inom Miljöskydd och Naturskydd

Miljöskydd

Beslut

Genom beslut den 16 december 2021 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat AB Sydsten tillstånd enligt miljöbalken för täkt av högst 15 700 000 ton berg och 2 000 000 ton morän, varav högst 800 000 ton årligen, samt tillverkning av betong och återvinning av avfall för anläggningsändamål på fastigheterna Hardeberga 20:6 samt del av Hardeberga 3:1 och Sularp 3:1 i Lunds kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 16 december 2021 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Norra Åsbo Renhållnings AB tillstånd enligt miljöbalken för sluttäckning av avfallsdeponin på fastigheten Hyllstofta 46:2 i Klippans kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss