Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Första företaget rekryterat till Hållbara företagsresor 2.0

Länsstyrelsen Skånes vapen

Nu startar projektet Hållbara företagsresor 2.0, där minst 20 skånska företag får möjlighet att minska klimatutsläppen från tjänsteresor och pendling till/från arbetsplatsen. Först att anmäla sig till projektet är ägarbolaget till Väla köpcentrum, där omkring 3000 personer arbetar.

– Det finns en stor potential att minska klimatutsläppen från företagsresor. I det första projektet, som avslutades för ungefär ett år sedan, halverades utsläppen från affärsresor bland företagen som deltog, säger Kristina Eriksson, projektledare på Länsstyrelsen Skåne som driver Hållbara företagsresor 2.0 tillsammans med Energikontoret Skåne, Lunds universitet, Lunds kommun och Helsingborgs stad.

Första företaget rekryterat

Nyligen rekryterades det första företaget till Hållbara företagsresor 2.0. Det är Skandia fastigheter som äger Väla köpcentrum i Helsingborg, med omkring 3000 anställda på handelsområdet.

– Det ska bli riktigt spännande att jobba med en så stor aktör som Väla. Projektet ger staden en möjlighet att samarbeta med företagen på ett konkret sätt för att skynda på omställningen till ett hållbart samhälle, säger Emma Kangas, projektledare Helsingborgs stad.

Projektet pågår till slutet av år 2024 med stöd av Energimyndigheten. Mellan 20 och 30 företag, framför allt i Lund och Helsingborg, ska rekryteras till projektet, där företagen får coachning för att minska klimatutsläppen vid sina företagsresor. Projektet riktar in sig på större företag i tätort för att nå många anställda och för att dessa företag har incitament att arbeta med denna fråga på grund av trafikträngsel och parkeringsproblem. De stora företagen står också för en stor del av pendlingen.

Viktigt att skapa engagemang

­– Det finns många fördelar med att minska tjänste- och pendlingsresor. Förutom att minska klimatutsläppen, finns det även pengar att spara genom att ha digitala möten i stället för att åka på tjänsteresor där både flygresor och hotellnätter behöver bokas. Att minska pendlingsresor kan bidra till friskare medarbetare eftersom vardagsmotionen ökar genom att cykla eller gå till arbetet, säger Kristina Eriksson.

I Hållbara företagsresor 2.0 ingår forskare från Lunds universitet och K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, som ska följa och utvärdera projektet.

Transporter står för en fjärdedel av energianvändningen

–Vi vet att transport av personer och varor inom Sverige idag står för cirka en fjärdedel av Sveriges energianvändning. Många av våra transporter förbrukar fossil energi och leder till överkonsumtion av markanvändning i form av parkeringsplatser och annan hårdgjord infrastruktur. Forskningen i projektet ska klarlägga vilka incitament som behövs för att ett omställningsarbete ska kunna ske och vilka organisatoriska drivkrafter som verkligen leder till ett förändringsarbete inom hållbar mobilitet, säger Michael Johansson som samordnar forskningsinsatserna i projektet.

I projektet kommer bland annat nätverksträffar och inspirationsföreläsningar att arrangeras med företagen. I början och slutet av projektet görs resvaneundersökningar för att kunna dokumentera vilka förändringar som sker.

Läs mer om Hållbara företagsresor 2.0 här Länk till annan webbplats.

Kontakt