Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 49

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser inom Miljöskydd och Naturskydd

Miljöskydd

Ansökan

Nordic Sugar AB har tillstånd enligt miljöbalken till sockerproduktion på fastigheterna Örtofta 15:35 i Eslövs kommun samt Svenstorp 1:1 och Igelösa 2:1-17:1 i Lunds kommun. Bolaget har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om dispens enligt industriutsläppsförordningen från skyldigheten att följa begränsningsvärde för utsläpp av totalkväve från verksamheten (BAT-slutsatser för livsmedels-, dryckes- och mjölkindustrin). Dispensen söks fram till uppstarten av betkampanjen 2026/2027.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 14 januari 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Österlen Kyckling AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för djurhållning med fjäderfä på fastigheten Vemmerlöv 13:8 i Simrishamns kommun. Ansökan avser högst 267 000 platser för slaktkyckling med möjlighet att byta mot annan typ av fjäderfä. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 14 januari 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 2 december 2021 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Bona Sweden AB ändringstillstånd enligt miljöbalken för utökad lagring av isocyanater på fastigheterna Murman 12, Stillman 37 och Stillman 38 i Malmö kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Genom beslut den 2 december 2021 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Dalagård AB tillstånd enligt miljöbalken för verksamhet omfattande högst 5 900 platser för slaktsvin på fastigheten Vranarp 10:11 i Simrishamns kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Beslut

Naturreservatet Dalby Norreskog

Länsstyrelsen Skånes beslut den 2 december 2021 om bildande av naturreservatet Dalby Norreskog i Lunds kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunhuset i Lund under tiden 10 december 2021 till 3 januari 2022.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 3 januari 2022.

Naturreservatet Linnebjer

Länsstyrelsen Skånes beslut den 2 december 2021 om bildande av naturreservatet Linnebjer i Lunds kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunkontoret i Lund under tiden 10 december 2021 till 3 januari 2022.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 3 januari 2022.

Kontakt