Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism!

En ny vägledning ska öka kunskapen hos företagare om penningtvätt och finansiering av terrorism och öka rapporteringen till Finanspolisen.

Vägledningen vänder sig främst till de som driver en verksamhet som omfattas av penningtvättslagen och som står under länsstyrelsens tillsyn. Det gäller bland annat de som driver verksamhet inom bokföring eller redovisning, som oberoende jurist, skatterådgivare, bolagsbildare, företagsmäklare, eller de som har kontorshotell eller postboxföretag. Målet är dels att öka kunskapen om hur dessa kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism samt att visa vikten av att rapportera till Finanspolisen.

Vägledningen Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism. Länk till annan webbplats.

Vägledning på engelska (In English) - Report suspected money laundering and terrorist financing Länk till annan webbplats.

– Samordningsfunktionen tar med jämna mellanrum fram nationella riskbedömningar inom området och den senaste riskbedömningen visar att denna grupp av företagare löper hög risk att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Därför är det viktigt att nå dessa företagare med riktad information, säger gruppchef Karin Hylander, Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020/2021 Länk till annan webbplats.

National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing in Sweden 2020/2021 Länk till annan webbplats.

– Många fler företagare borde anmäla misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism till Finanspolisen. Rapporteringskravet finns sen länge och med den risk som finns i denna sektor att utnyttjas av kriminella, borde rapporterna vara fler. Avsaknaden av rapporter vittnar om kunskapsbrister tidigare i kedjan. Att öka denna kunskap ligger inte minst i företagens egna intresse, för att säkerställa att det inte blir utnyttjade, säger Nicklas Lundh, chef för Finanspolisen.

Bakom vägledningen står Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, där bland annat Finanspolisen och länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland ingår. Vägledningen finns på svenska och engelska.

Mer information

Finanspolisen på polisen.se Länk till annan webbplats.

Rapportera till Finanspolisen via goAML. Länk till annan webbplats.

Kontakt