Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kulturens Östarp blir landets 47:e kulturreservat

Flygbild över Kulturens östarp med gårdar och fält.

Foto: Pär Connelid

Nu är det klart! Kulturens Östarp i Sjöbo kommun blir kulturreservat – det andra i Skåne och det 47:e i Sverige.

– Tillsammans med Kulturen i Lund har vi arbetat för detta i flera år. Det känns väldigt bra att vara framme och att Östarp nu får ett skydd som kulturreservat, säger Magnus Berglund, natur- och kulturmiljöhandläggare på Länsstyrelsen Skåne.

Ett av världens äldsta

Kulturens Östarp är ett unikt friluftsmuseum som kan vara världens äldsta i sitt slag. Ute på den skånska landsbygden skapade grundaren Georg Karlin ett levande museum i sin rätta miljö med gårdsbebyggelse, åkrar, ängar och betesmarker.

– Det är väldigt roligt att Kulturens Östarp blir kulturreservat. Förhoppningsvis innebär det att fler får lättare att hitta till Östarp eftersom det blir en del av ett större nätverk, Sveriges kulturreservat, säger Gustav Olsson, museichef på Kulturen.

Invigdes 1924

Kulturens Östarp invigdes 1924 av dåvarande kronprins Gustaf Adolf. När Georg Karlin, chef vid Kulturens museum i Lund, några år tidigare fann Gamlegård i Östarp hade han under lång tid varit på jakt efter en typisk skånsk gård att flytta till Kulturens museum i Lund. Gården var dock ”så underbart belägen att dess förflyttning skulle innebära ett helgerån” som han själv uttryckte det. Gamlegård fick ligga kvar och genom att bedriva ett aktivt jordbruk på platsen kunde livets dagliga gärning på en äldre skånsk gård skildras.

– Det är fantastiskt att Kulturens Östarp med sitt innehållsrika landskap och byggnadsmiljö blir ett kulturreservat. Våra forna kollegors beslut att bevara Gamlegård i sitt rätta element har visat sig vara rätt beslut i snart 100 år, säger intendent Per Larsson, samordnare för Kulturens Östarp.

Höga naturvärden

Östarp som plats har en intressant historisk bakgrund där de magra, sandiga markerna har styrt markanvändningen. De sandiga jordarna har även bidragit till höga naturvärden som har gynnats av människans brukande, bland annat har Östarp en exklusiv insektsfauna med rödlistade bin och andra insektsarter.

– Bebyggelsen är också högst intressant. Både Gamlegård med sin trädgård och den intilliggande Alriksgården som köptes in av Kulturen 1996, håller byggnadsminnesklass, säger Magnus Berglund.

Här kan du ta del av Länsstyrelsens beslut Pdf, 4.9 MB.

Kulturreservat - vad är det?

Kulturreservat är kulturmiljövårdens motsvarighet till naturreservat, ett områdesskydd som inrättas för att bevara ”värdefulla kulturpräglade landskap” som det uttrycks i miljöbalken. Det innefattar byggnader, marker och lämningar, liksom kunskap, traditioner och biologiskt kulturarv. De flesta kulturreservat utgörs av agrara miljöer, men även industriminnen, bruksmiljöer och historiska parker har skyddats som kulturreservat. Det finns sedan tidigare 46 kulturreservat i landet, där skogsgården Örnanäs i Osby kommun hittills har varit det enda i Skåne.

Länsstyrelsen Skåne står för bildandet av kulturreservatet Kulturens Östarp, men anläggningen kommer även i fortsättningen att förvaltas och skötas av Kulturen. Invigningen är planerad till säsongsstarten 1 maj 2022.


Kontakt