Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 44

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser inom Miljöskydd och Naturskydd

Miljöskydd

Ansökan

Bromölla Energi och Vatten AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad verksamhet vid Bromölla avloppsreningsverk på fastigheten Bromölla 11:95 i Bromölla kommun. Ansökan omfattar en maximal genomsnittlig veckobelastning på 15 000 personekvivalenter. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 10 december 2021.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

E.ON Energiinfrastruktur AB har hos Miljöprövningsdelegationeninom Länsstyrelsen Skåne ansökt om ändring av villkor 14 för Limhamns Fjärrvärmecentral på fastigheten Cementen 14 i Malmö kommun.
Sökt ändring avser viss höjning av tillåtet buller nattetid.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 10 december 2021.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Swerock AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för avfallsverksamhet med årligt mottagande av maximalt 300 000 ton avfall, varav maximalt 7 500 ton farligt avfall, på fastigheten Bronsspännet 1 i Malmö kommun. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 10 december 2021.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 28 oktober 2021 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Per-Anders Gadd tillstånd enligt miljöbalken för djurhållning på fastigheten Bröms 1:6 i Karlskrona kommun. Tillståndet gäller för 160 000 platser för unghöns. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Miljöskydd

Naturreservatet Tursköpsskogen

Länsstyrelsen Skånes beslut den 28 oktober 2021 om bildande av naturreservatet Tursköpsskogen på del av fastigheten Västraby 24:1 i Helsingborgs kommun. Handlingarna hålls tillgängligt hos aktförvararen på Kommunstyrelsens förvaltning, Rådhuset, Helsingborgs kommun under tiden5 november 2021 till den 26 november 2021.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 26 november 2021.

Kontakt