Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 43

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser inom Naturskydd

Naturskydd

Beslut

Utökning av naturreservatet Ugnsmunnarna

Länsstyrelsen Skånes beslut den 21 oktober 2021 om utökning av naturreservatet Ugnsmunnarna i Kristianstads kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på Medborgarcenter i Kristianstad under tiden 29 oktober 2021 till 19 november 2021.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 19 november 2021.

Kontakt