Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fördelningen av nyanlända i Skåne för 2022

Folksamling ben

Nästa år anvisas 921 personer till Skåne. Det beslutade regeringen i slutet av september då länstalen för mottagandet av nyanlända enligt bosättningslagen fastställdes. Länsstyrelsen har nu fattat beslut om fördelningen mellan länets kommuner.

Vid beslut om kommuntal har Länsstyrelsen Skåne använt den statistiska fördelningsmodell som ligger till grund för regeringens beslut om länstal. Där tas hänsyn till kommunernas:

  • Befolkningsstorlek och befolkningsprognos
  • Arbetsmarknadsförutsättningar
  • Tidigare mottagande (asylsökande, ensamkommande, nyanlända flyktingar)
  • Nyanländas självbosättning

Sedan bosättningslagen trädde ikraft 2016 kan vi se att mottagandet har blivit jämnare fördelat mellan kommunerna, både i Skåne som i Sverige, vilket var en av intentionerna med lagstiftningen, berättar Gunilla Holmlin, t.f. enhetschef på Länsstyrelsen Skåne. Mottagandet av nyanlända till Sverige har de senaste åren blivit betydligt lägre även om fler människor än någonsin är på flykt runt om i världen. År 2020 blev drygt 14 000 nyanlända mottagna i Sverige jämfört med 2016 då närmare 69 000 nyanlända blev kommunmottagna.

Av de nyanlända som anvisas idag är det färre från anläggningsboende (ABO) och fler vidarebosatta (kvotflyktingar) jämfört med några år tillbaka. Förutom de 921 nyanlända som ska anvisas under 2022 är finns ett planeringsantagande att ytterligare 750 nyanlända bosätter sig på egen hand i Skåne. Gruppen självbosatta omfattar nyanlända personer med uppehållstillstånd som på egen hand ordnat bostad i kommuner samt direktinresta anhöriga.

Den nya bosättningslagen, som innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända, kom 2016. Den syftar till att åstadkomma en jämnare fördelning av mottagandet mellan landets kommuner och till att nyanlända ska ges bättre förutsättningar att snabbare etablera sig på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Detta ska uppnås genom den jämnare fördelningen och genom att mottagandet i högre grad styrs mot kommuner med goda arbetsmarknadsförutsättningar.

Kommuntal år 2022 för kommuner i Skåne län:

Bjuv

10

Bromölla

6

Burlöv

0

Båstad

20

Eslöv

26

Helsingborg

75

Hässleholm

17

Höganäs

30

Hörby

16

Höör

18

Klippan

11

Kristianstad

36

Kävlinge

40

Landskrona

21

Lomma

39

Lund

127

Malmö

86

Osby

7

Perstorp

0

Simrishamn

19

Sjöbo

22

Skurup

17

Staffanstorp

36

Svalöv

12

Svedala

30

Tomelilla

10

Trelleborg

51

Vellinge

55

Ystad

35

Åstorp

6

Ängelholm

36

Örkelljunga

7

Östra Göinge

0

Skåne

921

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss