Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vi söker biträdande Notarius publicus i Ystad

Länsstyrelsen Skånes vapen

Uppdraget som biträdande notarius publicus i Ystads kommun är ledigt att söka.

Ansökan ska senast den 27 oktober 2021 skickas till Länsstyrelsen Skåne på skane@lansstyrelsen.se.

För att kunna bli notarius publicus ska du:

  • ha avlagt jurist kandidatexamen eller juristexamen
  • ha tillräckliga språkkunskaper
  • inte vara försatt i konkurs eller ha förvaltare
  • vara lämplig i övrigt för uppdraget

För utförligare beskrivning av behörighetsvillkoren se förordning (1982:327) om notarius publicus. Länk till annan webbplats.

För ytterligare information kontakta Förvaltningsjuridiska enheten, 010-224 10 00

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter Länk till annan webbplats.

Kontakt

På Länsstyrelsen Skåne har vi en väg in. För att du ska komma rätt, ring vår växel eller mejla vår expedition.