Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Känsliga områden på Måkläppen får besöksförbud året om

Måkläppen. Foto: Eva Ohlsson

Måkläppen. Foto: Eva Ohlsson

Länsstyrelsen Skåne har beslutat om beträdnadsförbud för två områden inom naturreservatet Måkläppen. Förbudet införs för att skydda sälarna från störningar från reservatets besökare.

Måkläppen får bara besökas vintertid

Måkläppen är en sandrevel längst ut på Falsterbohalvön. Det är ett populärt besöksmål, mycket tack vare knubbsälarna och gråsälarna som lever här. Eftersom sälarna är mycket känsliga för störning är det bara tillåtet att besöka Måkläppen mellan november och januari. Då har sälarna inga ungar.

Två områden får besöksförbud året runt

Nytt för i år är att två områden inom reservatet får permanent beträdnadsförbud. Det beror på att sälarna, som uppehåller sig här på vintern, behöver ostörda viloplatser. De skräms lätt bort av närgångna besökare, så tänk på att hålla avstånd till de skygga djuren. Det nya beslutet gäller från 1 november. De områden som har beträdnadsförbud hela året kommer att anvisas i fält.

Aldrig tillåtet att ta med hund

Sälarnas behov av lugn och vila på stranden är även en viktig anledning till att det aldrig är tillåtet att ha med hund till Måkläppen. En annan orsak är att hundarna inte ska sprida sjukdomar till sälarna.

Ingen ridning eller cykling

Även om Måkläppen mest förknippas med sälar, så finns här även ett rikt fågelliv. Även fåglarna skräms bort av närgångna besökare. För att skydda djurlivet i sin helhet förbjuds även andra aktiviteter som cykling, ridning och organiserad löpträning.

Knubbsäl. Foto: Mostphotos

Knubbsäl. Foto: Mostphotos

Här kan du också se sälar

För sälintresserade finns alternativ till Måkläppen: I det närliggande naturreservatet Norra Ljunghusen håller sälar ofta till på Blacks rev eller utanför Skåre hamn i naturreservatet Fredshög-Stavstens udde Öppnas i nytt fönster.. Utmed Bjärekusten Öppnas i nytt fönster. kan man ofta se säl i Vistorps hamn eller i Norrebrohamn och i naturreservatet Domsten-Viken Öppnas i nytt fönster. håller de ofta till på grundet strax utanför stranden.

En ostörd miljö

Naturreservatet Måkläppen bildades 1971 för att behålla området och djurlivet ostört. Måkläppen och det grunda havsområdet har stor betydelse för rastande, övervintrande och häckande fåglar. Mängder av gäss, änder och vadare stannar till på sin färd mot varmare breddgrader. Under nio månader om året härskar knubbsäl och gråsäl över sandreveln. Här kan de vila ostört och föda sina ungar. Gråsälskutarna föds i februari- mars, medan knubbsälarna föds i maj-juni. Måkläppen ingår numera i EU:s nätverk av särskilt värdefull natur (Natura 2000) som innefattar bra skydd för sälarna.

Mer om naturreservatet Måkläppen

Skyltar om beträdnadsförbud på Måkläppen. Foto: Eva Ohlsson 

Skyltar om beträdnadsförbud på Måkläppen. Foto: Eva Ohlsson

Kontakt