Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 39

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser inom Miljöskydd

Miljöskydd

Ansökan

Wibax AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om att slutliga villkor ska fastställas avseende släcksystem, hantering av ammoniaklösning m.m. för lagringen av kemikalier på fastigheten Kristalloljan 4 i Malmö kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 5 november 2021.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 23 september 2021 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Univar Solutions AB ändrade villkor i tillstånd enligt miljöbalken för lagring och hantering av kemiska produkter på fastigheten Kristalloljan 1 i Malmö kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö.

Kontakt