Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fyra filmer om den skånska skogens potential

Den skånska skogen täcker något överraskande så mycket som 38 % av Skånes yta. Skånsk skogsstrategi lyfter nu fram dess potential i fyra filmer inom strategins fyra huvudområden, Innovation, Miljö, Produktion och Rekreation.

Fyra experter i samma skogsparti

Potentialen visas genom fyra nyinspelade filmer där Skånsk skogsstrategi med hjälp av fyra experter tittar på samma skogsparti med olika glasögon och vilket framför allt är möjligheterna framåt.

Genom filmerna visas också vikten av hur de fyra områdena måste samspela för att vi ska få den ekonomiska, sociala och hållbara utveckling som är utgångspunkten för såväl det nationella skogsprogrammet som den skånska skogsstrategin.

Medverkande är Anton Holmström från techföretaget Katam (Innovation), från Skogsstyrelsen Skåne medverkar Gunnar Isacsson (Miljö) och Laura Kofoed Olsson (Produktion), tidigare anställd på Sydved samt naturturismföretagaren Camilla Jönsson (Rekreation).

Avsändare är samtliga verksamheter som sitter i styrgruppen för strategin (se nedan). Liksom i styrgruppen, som för strategin generellt, är dialog ett mycket viktigt redskap för vägen framåt, något som är bärande i filmerna.

Tillsammans för den skånska skogen!

Filmerna är ca 5 minuter långa och är resultatet av insatsen/aktiviteten ur den Skånska skogsstrategin: "Öka kunskapen och intresset ur ett innovations-perspektiv för den skånska skogens framtida potential.
Aktivitet: Öka insikten om potentialen i Skånes skog inom ramen för de fyra huvudområden, Innovation,Produktion, Rekreation och Miljö. Exempelvis genom reklamfilmer med Skånsk skogsstrategisom avsändare. "

Logotyper för samtliga åtta medlemmar i styrgruppen

Kontakt