Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 38

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelser inom Miljöskydd och Naturskydd

Miljöskydd

Ansökan

Preem AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till en årlig lagring och hantering av högst 750 000 ton petroleumprodukter, oljor (inklusive avfallsklassade sådana), petrokemiska produkter och andra kemiska produkter, varav högst 300 000 ton får ha fossilt ursprung, på fastigheterna Planteringen 1:17 och 1:21 samt Söder 1:3 och 1:4, Helsingborgs kommun.

Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Seveso).

Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Danmark kommer att få yttra sig över ansökan.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 29 oktober 2021.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Scandinavian Stone Naturstenskompaniet AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för täktverksamhet (blocksten) på fastigheten Sporrakulla 1:1 i

Östra Göinge kommun. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 29 oktober 2021.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 16 september 2021 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Hurvapig AB tillstånd enligt miljöbalken för verksamhet omfattande högst 5 200 platser för slaktsvin på fastigheten Äspinge 5:40 i Eslövs kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

 

Naturskydd

Kungörelsedelgivning

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom Glumslövs naturvårdsområde i Landskrona kommun.

Handling som delges: Förslag om nya ordningsföreskrifter för Glumslövs naturvårdsområde Landskrona kommun.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 29 oktober 2021.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunkontoret i Landskrona under tiden 24 september 2021 till 29 oktober 2021. Den finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom Naturreservatet Hilleshögs dalar i Landskrona kommun.

Handling som delges: Förslag på nya ordningsföreskrifter för naturreservatet Hilleshögs dalar i Landskrona kommun

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 29 oktober 2021.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunkontoret i Landskrona under tiden 24 september 2021 till 29 oktober 2021. Den finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt