Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 37

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelse inom Miljöskydd och Naturskydd

Miljöskydd

Beslut

Genom beslut den 9 september 2021 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne förlängt prövotiden avseende flotationsanläggningens reningseffekt som lämnats Malmö Mejeri AB i tillståndsbeslut enligt miljöbalken för verksamheten på Hällkistan 1 i Malmö kommun.

Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö.

Genom beslut den 9 september 2021 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Mellanskånes Renhållnings AB villkorsändring enligt miljöbalken för utökad momentan lagring av impregnerat trä för avfallsverksamheten på fastigheterna Hassle 32:11 och 1:4 i Eslöv kommun.

Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Naturskydd

Beslut

Naturreservatet Klåveröd

Länsstyrelsen Skånes beslut den 9 september 2021 om bildande av naturreservatet Klåveröd på del av fastigheten Klåveröd 1:68 i Svalövs kommun hålls tillgängligt hos aktförvararen på kommunkansliet i Svalövs kommun under tiden 17 september 2021 till den 8 oktober 2021.

Beslutet finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö senast den 8 oktober 2021.

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss