Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 36

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelse inom Miljöskydd

Miljöskydd

Beslut

Genom beslut den 2 september 2021 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ändrat villkor om att kalla rökgaser ska ledas genom reningsutrustningen för Karlskrona-Aspö pastorat, på fastigheten

Augerum 1:15 i Karlskrona kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt