Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppföljning av efterlevnad och pandemitillsyn vecka 34

Under vecka 34 har Länsstyrelsen Skåne prioriterat tillsyn av och information till arrangörer av idrotts- och kulturevenemang, bland annat vid fotbollsmatcher och konserter.

I denna pressinformation finns en sammanfattning av den lägesbild Länsstyrelsen Skåne tagit fram som visar hur efterlevnaden ser ut utifrån de rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen i Skåne län. Lägesbilden bygger på svar från Skånes kommuner och gäller föregående vecka. I följande pressinformation finns även veckans uppföljning om tillsyn för tillfällig pandemilagstiftning.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige, som ger möjlighet till begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelserna kontrollerar att besluten följs. Denna tillsynsrapportering ingår i Länsstyrelsen Skånes lägesbild som förmedlas vidare till Regeringskansliet.

Under vecka 34 har Länsstyrelsen Skåne haft en fortsatt dialog med arrangörer av större sammanhang. Länsstyrelsen har valt att prioritera tillsyn och information riktat till arrangörer av idrotts- och kulturevenemang där det finns ökad risk för trängsel. Exempelvis har tillsyn utförts vid konserter, skivmässor, dansbanor, studentnationer, idrottshallar samt gym.

Vid tillsynen av större fotbollsklubbar ser Länsstyrelsen Skåne att människor ställer sig tätt samman i stora sällskap på ståplatsläktare, trots att arrangörerna har möjliggjort för deltagarna att kunna hålla bra med avstånd. Länsstyrelsen Skåne ser gärna vidare nationella diskussioner om och i så fall hur Länsstyrelserna bör gå vidare och ställa krav på arrangören. Länsstyrelsen Skåne har dock noterat ett intresse från fler arrangörer om att de gärna vill ha en dialog med länsstyrelsen, vilket är mycket positivt.

I övrigt syns en ökning av kunder på köpcentrum och i butiker, en ökning som är lite illavarslande. Men däremot ser man även att tillsynen ger effekt. Efter de senaste veckornas informations- och tillsynsinsatser har vissa butiker nu återigen satt upp skyltar för att påminna kunderna om att exempelvis hålla avstånd. Vidare är Länsstyrelsen Skånes bedömning att kampanjerna om att pandemin inte är över och vikten av att hålla avstånd är mycket viktiga i det här läget och bör få en ännu större spridning.

Den generella efterlevnaden

Under vecka 34 har 10 av 33 kommuner uppdaterat grad av efterlevnad och de som har svarat anger att läget är ungefär detsamma som för två veckor sedan.

I övrigt har Hässleholms kommun bland annat utfört tillsyn vid klagomål. Perstorps kommun lyfter att det är en del verksamheter som startar igen efter sommaruppehåll och mer inomhusaktiviteter kommer öka risken för trängsel.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd som fastställts för att minska smittspridningen efterlevs. Länsstyrelserna har även fått i uppdrag att bedriva tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen. Enligt regeringsuppdragen är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

I genomförandet av uppdragen ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden. Om det i lägesbilderna framkommer att rekommendationerna inte efterlevs kan länsstyrelserna i samverkan och dialog med region, kommuner och smittskyddsläkare lyfta upp till regeringen om behov finns att vidta åtgärder.

Här kan du ta del av den regionala uppföljningen av pandemitillsynen vecka 34. Pdf, 591.5 kB.

Den nationella lägesbilden kan du ta del av här.

Kontakt