Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 33

Länsstyrelsen Skånes vapen

Kungörelsedelgivning Naturskydd föreläggande

Naturskydd

Kungörelsedelgivning

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättshavare inom Naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar i Båstads kommun.

Handling som delges: Föreläggande om yttrande över förslag till beslut om utökning av geografisk utbredning och ändrade föreskrifter för naturreservatet Lya ljunghed med omgivningar i Båstads kommun.
Utökningen berör del fastigheten Båstad Hunnestorp 4:5. Ändringar av föreskrifter berör fastigheterna Båstad Bjäred 7:20, Båstad Hunnestorp 4:2 och 4:5, Båstad Korup 1:1, Båstad Lya 10:1 samt Båstad Bjäred GA:1, Båstad Brödalt GA:1 och Båstad Lya GA:2.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 1 oktober 2021.

Handlingarna hålls tillgängliga hos aktförvararen på kommunkontoret i Båstad under tiden 20 augusti 2021 till 1 oktober 2021. De finns även som PDF-fil på Länsstyrelsens hemsida under adress www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat Länk till annan webbplats.

Kontakt