Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Larver av koloradoskalbaggar har upptäckts i skånskt potatisfält

Koloradoskalbagge

Vid stor förekomst kan potatisplantorna bli helt kalätna av larverna, med en avsevärt minskad skörd som följd. Foto Sofie Persson

Larver av koloradoskalbagge har upptäckts i ett potatisfält i Kristianstadstrakten, Skåne. Jordbruksverket uppmanar alla som odlar potatis i trakten att hålla utkik i sina odlingar och att anmäla alla misstänkta fynd till myndigheten. Jordbruksverket understryker att det i dagsläget finns effektiva bekämpningsmetoder.

Koloradoskalbaggen är en karantänskadegörare i Skåne, Blekinge, Gotland, Halland och Kalmar län och ska därför anmälas till Jordbruksverket som fattar beslut om bekämpning och andra eventuella åtgärder för att minska risken för att skalbaggen etablerar sig. Jordbruksverket uppmanar alla som odlar potatis i Kristianstadstrakten att hålla utkik efter koloradoskalbaggen i sina odlingar.

En glupsk skadegörare

Larver av koloradoskalbaggen upptäcktes på några plantor i ett ekologiskt fält i Kristianstadtrakten.

Det sydsvenska klimatet möjliggör teoretiskt en fullständig generationscykel för koloradoskalbaggen, vilket innebär att det är möjligt att den kan etablera sig i vårt område. I samband med högre temperaturer på grund av klimatförändringar ökar risken för att den etablerar sig permanent i Sverige.

− Det är dock viktigt att komma ihåg att det i dagsläget finns effektiva bekämpningsmetoder i både konventionell och ekologisk odling och skadegöraren har ännu inte etablerat sig permanent i våra grannländer. Jag vill också understryka att den som hittar koloradoskalbaggar i sin odling inte har gjort något fel, det är en ren slump att det råkat landa något individ i just den odlingen, säger Thorsten Pedersen, enhetschef på Jordbruksverket.

− Både koloradoskalbaggens larver och de fullbildade skalbaggarna kan äta glupskt på potatisplantorna, säger Louise Aldén från Jordbruksverkets växtskyddscentral i Alnarp. Vid stor förekomst kan potatisplantorna bli helt kalätna av larverna, med en avsevärt minskad skörd som följd. Skalbaggen lämnar också avföring som är svart och klibbig på potatisblasten.

Hur bekämpas koloradoskalbaggen?

Koloradoskalbaggen är möjlig att bekämpa med växtskyddsmedlen Mospilan eller NeemAzal, där den sistnämnda produkten även får användas i ekologisk odling. Insektsmedel av typen pyretroider är också ett möjligt alternativ i konventionell odling. Dock finns det en utbredd resistens mot pyretroider hos koloradoskalbaggarna i flera länder, vilket lett till svaga effekter av preparaten. Även bränning av blast har använts som strategi när endast ett fåtal plantor har varit angripna.

Vad ska jag göra om jag misstänker angrepp?

I Sverige klassas skalbaggen som karantänskadegörare som kräver åtgärder om den hittas i Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar och Skåne län, eftersom bedömningar visar att den mest troligt skulle kunna etablera sig i detta område. Eftersom koloradoskalbaggen är en karantänskadegörare ska misstänkta fall av skalbaggen i dessa län anmälas till Jordbruksverket. Jordbruksverket beslutar om bekämpningsstrategier och andra eventuella åtgärder som kan behövas för att förhindra att skalbaggen etablerar sig.

− Skicka gärna med tydliga bilder eller frys in insekten för att underlätta identifiering, säger Sofia Windstam från Jordbruksverkets växtregelenhet. Förflytta inga plantor eller gör andra åtgärder mot skalbaggen i fältet om misstänkta insekter hittas.

Se upp för förväxling med nyckelpigor

Koloradoskalbaggens larver kan förväxlas med nyckelpigans som är ett viktigt nyttodjur som bland annat äter många bladlöss. Ladda ner Jordbruksverkets app Nyttodjur Länk till annan webbplats. eller titta på finska Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats. om du är osäker.

Mer information

Bilder på koloradoskalbaggen Länk till annan webbplats. (EPPO Global Database)

Anmäl karantänskadegörare hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Om du vill följa utvecklingen kan du prenumerera på växtskyddscentralernas nyhetsbrev Länk till annan webbplats..

Du kan läsa mer om och anmäla karantänskadegörare på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Koloradoskalbagge i närbild

Larverna är röda i yngre stadier, från ca 2 mm långa till ljusare orange i äldre stadier och upp till 12 mm. De har svarta prickar längs båda sidor på kroppen samt ett välvt utseende. Koloradoskalbaggens ägg är orangegula och ca 2 mm långa. Äggen sitter i klungor på undersidan av potatisbladen och kan lätt förväxlas med nyckelpigans ägg. Foto Sofie Persson

Koloradoskalbaggar och en linjal

Det finns ofta larver i olika stadier i angripna fält. Foto Louise Aldén

Vuxen koloradoskalbagge

Den vuxna skalbaggen har en starkt välvd kropp med gula täckvingar som har fem längsgående svarta strimmor på vardera kroppshalva. Halsskölden är gul-brun med svarta fläckar. Skalbaggen är ca 1 cm lång, det vill säga något större än en nyckelpiga. Foto: Ilya Mityushev

Kontakt