Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens Skånes Kungörelser vecka 27

Länsstyrelsen Skånes vapen

Ansökan och beslut inom Miljöskydd

Miljöskydd

Ansökan

Dalagård AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för djurhållningsverksamhet omfattande maximalt 5 900 platser för slaktsvin på fastigheten Vranarp 10:11 i Simrishamns kommun. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 10 september 2021.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

O Kavli AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för utökad verksamhet på fastigheterna Örnen 19 och 22 i Eslövs kommun. Ansökan omfattar tillstånd till produktion av 35 000 ton livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska produkter årligen och blandning av ättiksprodukter. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 20 augusti 2021.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Fiskuppfödning 4 AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för fiskodling med en fodergiva på 960 ton per år på fastigheten Nyboholm 2:2 i Kristianstad kommun. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 20 augusti 2021.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Fiskuppfödning 2 AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för odling av fisk med en fodergiva på 672 ton per år på fastigheten Önnestad 105:1 i Kristianstad kommun. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 20 augusti 2021.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Mats Palm har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för djurhållningsverksamhet omfattande maximalt 2 245 djurenheter med nötkreatur i nya och befintliga stallar på fastigheten Brostorp 2:18 i Höörs kommun. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 10 september 2021.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Norra Åsbo Renhållnings AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om ändringstillstånd enligt miljöbalken för sluttäckning av avfallsdeponin på fastigheten Hyllstofta 46:2 i Klippans kommun. Ansökan omfattar även uppförande av anläggning för solenergi, anläggande av energiskog på sluttäckt deponi samt att använda sluttäckta ytor för mellanlagring av bl.a. schaktmassor och bygg- och rivningsavfall. Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in i ärendet.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 20 augusti 2021.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Beslut

Genom beslut den 30 juni 2021 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne avslagit Bo Altenstam AB:s och B.S. Plastic AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för avfallsverksamhet, förbehandling av elektriska och elektroniska produkter samt tillverkning av plastprodukter på fastigheterna Råby 11:29 och 11:30 i Hörby kommun.

Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

För info om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/skane/dataskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Genom beslut den 1 juli 2021 har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat AB Marsvinsholms Gård slutliga villkor för utsläpp av partiklar från fastbränslepanna vid den djurhållande verksamheten på fastigheten Marsvinsholm 1:9 i Ystads kommun. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Kontakt