Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om ombyggnad av naturum i Söderåsen

planritning över lokalerna, dvs lokalerna sedda som om man lyfter av taket

Ritning över de nya lokalerna. Ritning: White

En ombyggnad av naturum i Söderåsens nationalpark ska genomföras under 2022.

Större utställningsytor

Naturvårdsverket har anslagit medel för att bygga om naturum i Söderåsens nationalpark. Länsstyrelsen Skåne ansvarar för naturum och förvaltningen av nationalparken.

‑Vi har länge varit trångbodda och behöver bland annat bättre och större utställningsytor för naturumverksamheten och omklädningsrum till våra medarbetare som har blivit flera under senare år, säger Annelie Johansson, chef för miljöavdelningen.

Statusen i processen är att bygglovet för ombyggnaden är klart och en byggprojektledare har anlitats som leder upphandlingsprocessen och övervakar byggnationen.

Målet är att bli klart till hösten 2022

‑Vi inser att processen tar tid. Vi hinner inte bli klara till i vår utan målet är att öppna ett nytt och spännande naturum och en servering hösten 2022. Det blir i lokaler som dessutom är mer ändamålsenliga, säger Annelie Johansson.

Lokalerna för naturum och kontor kommer att utökas medan café- och serveringsdelen minskar samtidigt som den får en egen ingång.

- Den förra restaurangen var väldigt uppskattad och vi vet att våra besökare efterfrågar en servering. Vi arbetar på en lösning med en food truck under våren, i väntan på mer permanent och bra lösning för den nya caféverksamheten, säger Annelie Johansson.

Här finns en preliminär tidplan för ombyggnaden (upprättad december 2021). Pdf, 115.3 kB.

Kontakt