Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Högre risk för afrikansk svinpest i Skåne – förebyggande arbete viktigt

illustration av förbudsskylt av vildsvin som äter en smörgås

Den allvarliga virussjukdomen afrikansk svinpest, ASF, drabbar tamgrisar och vildsvin. En ny rapport visar att riskerna för att sjukdomen ska nå Sverige är större i delar av Skåne, Blekinge, Halland och Sörmland. Bidragande faktorer är stor vildsvinspopulation och mycket trafik från länder med pågående ASF-utbrott.

Afrikansk svinpest, ASF, finns inte i Sverige men förekommer i flera EU-länder i vår närhet, som Polen, Tyskland, Estland, Lettland och Litauen.

Risken för att sjukdomen ska nå Sverige är låg

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har undersökt var risken för ett utbrott av ASF är störst. SVA har analyserat faktorer som bland annat vildsvinspopulation, närhet till färjelägen, volym på vägtrafik och placering av rastplatser. Bedömningen är att risken för att sjukdomen ska nå Sverige i nuläget är låg, men att det finns geografiska områden där risken är högre.

Trafik och många vildsvin gör fyra län utsatta

‑Afrikansk svinpest kan dyka upp var som helst i Sverige, men vi kan konstatera att det finns geografiska områden där risken för att smittan introduceras och sprids bland vildsvin är högre än i andra områden. I delar av Skåne, Blekinge, Halland och Sörmland bidrar bland annat kombinationen av trafik från länder med pågående utbrott och en stor vildsvinspopulation till ökad risk, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

Viktigt med personligt ansvar

‑Att risken är högre och att konsekvenserna kan bli stora i Skåne är naturligt med tanke på vårt läge närmast kontinenten, vår stora vildsvinspopulation och att vi har en omfattande grisproduktion. Länsstyrelsen har jobbat med frågan under en längre tid och kommer nu att intensifiera arbetet. Det är samtidigt viktigt att alla tar ett personligt ansvar för att inte lämna matrester så att vildsvin kan komma åt dem, säger länsveterinär Charlotta Kamaterou på Länsstyrelsen Skåne.

Viktigt att höja medvetenheten

Informationsinsatser är viktiga för att minska risken för att få in ASF i Sverige. Jordbruksverket har i samarbete med SVA och länsstyrelserna tagit fram informationsmaterial översatt till flera språk om riskerna med att lämna matrester där vildsvin kan komma åt dem.

Rapportera självdöda vildsvin

En annan viktig åtgärd i kampen mot ASF är att öka inrapporteringen av självdöda vildsvin.

- Ju tidigare smittan upptäcks, desto bättre förutsättningar har vi att effektivt bekämpa och begränsa ett utbrott av afrikansk svinpest. Därför vill vi uppmana alla som ser döda vildsvin att rapportera det till SVA, som undersöker om djuren bär på smittan, säger Maria Cedersmyg, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Här är länken till SVA-rapporten Länk till annan webbplats.

Fakta:

Afrikansk svinpest, ASF, är en virussjukdom som smittar tamgrisar och vildsvin. Sjukdomen är dödlig för djur, men smittar inte människor. Ett utbrott av ASF i Sverige skulle leda till omfattande konsekvenser för bland annat grisnäring, friluftsliv, jakt och skogsbruk.

Rapportera fynd av döda vildsvin till SVA. Länk till annan webbplats.

Kontakt